Invitation til infoaften tirsdag den 19. april

Hej alle. I inviteres til infoaften i AB JoJo tirsdag den 19. april kl. 19:00-20:45 på Det Frie Gymnasium med emnet: AB JoJo de kommende 10 år: ”Hvad skal vi vedligeholde og hvordan skal vi betale for det?” Vi har fået opdateret vores 10-årige vedligeholdelsesplan, som indeholder større vedligeholdelsesprojekter for mellem 150-175 millioner kroner over …

AB JoJo Nyhedsbrev nr. 4 2020

 Nyt fra bestyrelsen   Årets OGF Pga. Corona er det desværre ikke muligt at afholde årets generalforsamling 14. maj som planlagt. Vi vil i første omgang være nødt til at afholde en nød-generalforsamling, med eneste formål at få godkendt regnskab for 2019, budget for 2020 samt fastsættelse af andelskronen. Denne nød-generalforsamling vil rent praktisk bestå …

JoJo Nyhedsbrev januar 2019

Allerførst ønskes alle beboere et godt og lykkebringende nytår. Nyt fra bestyrelsen Brorsons gårdlaug / Gård 2 afholder generalforsamling og indvier nyt legeområde i gården Der er generalforsamling i Brorsons gårdlauget onsdag den 13. marts kl. 18.  Så bor du i karré 2, det er JBG 6, STG 37-55 samt HEG 7 – så kom …

Ordinær Generalforsamling 30. maj kl. 18.00

Husk det er i morgen den 30. Maj vi holder ordinær generalforsamling på Blågård Skole, Eat Loungen. Der vil være sandwich og drikkevarer til generalforsamlingen. Husk at medbringe registreringsslippen fra indkaldelsen. Er du forhindret i at deltage? Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så husk at aflevere en fuldmagt til din nabo …

Nyt om Tagprojektet- Maj 2017

Udfordring med spærrem afleder mindre forsinkelse på etape 9 Efter åbning af taget på gårdsiden af karré 4 (etape 9) er der konstateret særlige udfordringer med spærremmen. Dette bliver udbedret, men afleder ca. 14 dages forsinkelse på etape 9. Dette påvirker ikke tidsplanen for øvrige etaper. Arbejdet på den sidste karré er i gang Arbejdet …

HUSK: Entreprenørmøde i aften

Husk du i aften, den 9. maj kl. 19-20 kan stille spørgsmål om tagprojektet direkte til Curacon. Mødet holdes på ejendomskontoret, og repræsentanter fra bestyrelsens taggruppe vil også være til stede til at besvare spørgsmål.

NYT FRA BESTYRELSEN – Maj

Formanden stopper Sune har efter flere år som bestyrelsesformand valgt at trække sig fra posten. Det betyder, at der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen senere på måneden. Bestyrelsen vil gerne takke for det store arbejde Sune har lagt i bestyrelsen og for hans store engagement i at skabe en attraktiv og velfungerende andelsboligforening. …