Udskiftning af vandrør i køkken og bad

Bestyrelsen har igangsat et forberedende projekt for udskiftning af foreningens vandinstallationer. Projektets omfang er endnu ikke færdigdefineret, men kommer som minimum til at indeholde udskiftning af alle de vandrette brugsvandsrør i kælderen samt udskiftning af alle ejendommens lodrette brugsvandrør. De lodrette brugsvandsrør, stigstrengene, går gennem lejlighedernes køkken og toilet.

En udskiftning er nødvendig, da vandrørene er gamle og slidte: der har været et bekymrende antal vandskader de seneste år. Derudover er projektet blevet anbefalet at prioritere af byggerådgiveren Schødt A/S, der har udarbejdet AB JoJo’s vedligeholdelsesplan. Det er et stort projekt, som kommer til at berøre alle beboere i foreningen.

For andelshavere kan det betyde, at du selv skal betale for dele af udskiftningen i din lejlighed.

Samarbejdspartnere

Til at hjælpe os i gang med projektet har bestyrelsen indgået aftale med bygherrerådgiverfirmaet Emcon A/S. Deres rolle er til at starte med at lave en samlet drejebog for projektet, dvs. overordnet procesbeskrivelse samt teknisk byggeprogram, samt at hjælpe bestyrelsen i udarbejdelsen af et generalforsamlingsoplæg.

Beboermøde – marts 2022

For at inddrage beboernes tanker og input til projektet afholdte bestyrelsen et beboermøde torsdag den 10. marts 2022. Bestyrelsens præsentationer fra beboermødet kan findes i linket herunder.

Præsentation Beboermøde Karré 2 d. 2 maj 2024

2024-05-07 Nyhedsbrev med tidsplan mm

2024-04.16 JoJo Nyhedsbrev Stigstrengsprojekt

Indkaldelse samt referat EGF – 6. februar 2024

Præsentation – Udskiftning af vandrør i køkken og bad

Resumé fra beboermøde 10. marts 2022

AB jojo_Udbudstidsplan og dokumentliste_1.06.2022

Nyhedsbrev Stigstrengsprojektet april 2023

 

Spørgsmål?

Projektet varetages af bestyrelsens Vedligeholdelsesudvalg. Input og bidrag til projektet kan ske til udvalget gennem sekretariatet, sekretariat@abjojo.dk, med overskriften “Bidrag til projekt for vandrør”.