Vil du sælge?

Hvis du vil sælge din lejlighed, er der flere ting, du skal sørge for:

Vurderingsmand

Gaihede.dk
Telefon: 70 22 11 41
Tobias Blangstrup: 20 75 29 21
John Larsen: 40 59 41 41

 

Fremvisning og venteliste

Når alle formelle sager er på plads, og din lejlighed er vurderet, modtager du et ’fremvisningsbrev’ fra ejendomskontoret. Af brevet fremgår hvornår din lejlighed bliver fremvist. Det er vigtigt, at du giver ejendomskontoret besked på om du er hjemme ved fremvisningen. Hvis du ikke er hjemme, skal du aflevere en nøgle på kontoret. Det er bestyrelsen, der fremviser lejligheden og fremvisningerne ligger altid den første søndag i måneden. (se evt. mere om fremvisninger under ’Bliv andelshaver’).

Det tager ca. 6 uger fra fremvisning til køber kan overtage en lejlighed.

Lejligheder til salg bliver først tilbudt beboere på den interne venteliste og derefter til interesserede på den eksterne venteliste. Hvis den ikke bliver solgt via ventelisterne, bliver lejligheden fritstillet. Opskrevne på venteliste skal senest første onsdag efter fremvisning henvende sig på ejendomskontoret, hvis de er interesserede i at købe via venteliste.

Pris

Prisen på lejligheden fastsættes af andelskronen og eventuelt godkendte forbedringer. Andelskronen fastsættes på foreningens generalforsamling. Er lejligheden blevet fritstillet, kan der sælges til aftalt pris, dog ikke til mere end den fastslåede pris.

Læs hvad den aktuelle andelskrone er i den seneste årsrapport og læs mere om reglerne for salg og overdragelse i vores vedtægter § 14.