Sikkerhedsdøre

Det er desværre ikke muligt at tilkøbe sikkerhedsdøre for tiden.

Det er muligt for andelshavere at skifte sin lejligheds udgangsdøre (entré og køkkentrappe døren) fra de nuværende originale døre, til sikkerhedsdøre.

Sikkerhedsdøren er en myndighedsgodkendt dør, der overholder alle krav til indbruds sikring, brandsikring, lydisolering samt varmeisolering.

Dørene er produceret af firmaet PRO-LOCK, og udformningen er i samarbejde med andelshavere specielt lavet til A/B JoJo så de ligner vores originale døre udadtil i udtryk, så meget som muligt. Der må ikke monteres andre døre fra andre producenter med andre udseender, end de forskrevne fra PRO-LOCK.

Anskaffelsen af en (eller flere) sikkerhedsdøre er et mellemværende mellem andelshaver og PRO-LOCK. Det er ikke et A/B JoJo projekt. Døren vil blive afskrevet over 30 år. Vedligeholdelse af døren(e) tilfalder køberen.

Bestillingsproceduren, levering og montering, pris, tidsplaner samt tilvalgsmuligheder ( indvendig udformning af døren, profilerede indfatninger, udvendig farve på køkkentrappedør mm.) kan hentes ved henvendelse til Fischer Tømrer & Snedker Aps.

mathias@fischer-ts.dk

Husk at pointere at det drejer sig om døre til lejligheder i AB JoJo.

(Billeder tilgår når de første er blevet monteret ultimo 2015)

 Hent teknisk tegning af hoveddøren
 Hent teknisk tegning af køkkendøren