Afsluttede projekter

Her kan du læse om afsluttede projekter i AB JoJo.

 

Renovering af Jesper Brochmands pladsen

Projektområdet strækker sig fra facade til facade på nedenstående billede, dog er selve
vej- og parkeringsarealet ikke en del af projektområdet.
I forbindelse med den eksisterende træbeplantning etableres der 6 stk. nye plantebede
som 2 parallelle bånd på hver side af vej- og parkeringspladsen. Imellem plantebedene
anlægges mindre pladser i chaussésten. Den eksisterende belægning (klassisk
Københavnerfortov) på hver side af de nye plantebede bevares. Dog udskiftes knækkede
fliser og skæve fliser oprettes.

Tidsplan: opstart i uge 38 og aflevering i uge 50.

Renovering af Jepser Brochmands plads

Tagprojektet

I 2007 fik AB JoJo renoveret taget samt lavet en tagudvidelse på 5. sal med nye kviste. Ved 1 års gennemgangen blev der konstateret fugt i flere kviste, og dette viste sig senere at være et generelt problem ved de nye kviste. Siden er der desuden konstateret fejl og mangler ved det eksisterende tag, hvorfor det på en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2016 blev besluttet at igangsætte en totaludbedring af taget.

Læs mere om tagprojektet 
Læs nyheder angående tagprojektet

 Administratorudbud

I efteråret 2016 er gennemført administratorudbud og på den ekstraordinære genralforsamling 13. december blev det vedtaget at skifte administrator fra Grubbe Advokater A/S til Svend Westergaard Ejendomsadministration A/S (SWE).

Horisontale sammenlægning af 5. salslejligheder

En arbejdsgruppe bestående af frivillige andelshavere og repræsentanter fra bestyrelsen har arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer for vandrette sammenlægninger på 5. sale. I marts afholdes en høring omkring retningslinjerne, som forventes fremlagt på den Ordinære Generalforsamling den 30. maj 2017.

Læs mere her

Maling af fortrapper

På Ordinær Generalforsamling blev det besluttet at muligheden for maling af fortrapper skulle undersøges og kvalificeres.

Kulturudvalg

Kulturudvalget er et frivilligt udvalg i Ab Jo JO. Der afholdes løbende arrangementer i kulturlejligheden så som juletræstænding, Halloween og Fastelavn. Bestyrelsen kan ansøges om økonomisk støtte til kulturelle arrangementer i foreningen

AB-JoJo.dk

15. maj 2015 gik AB JoJo’s nye hjemmeside live. Både optil og efter lanceringen har Beboer- og Kommunikationsudvalget arbejdet på, at forbedre indholdet og informationsstrukturen på hjemmesiden.

Varmemåler

På baggrund af et vedtaget forsalg på generalforsamlingen, undersøger Bestyrelsen hvad det vil koste, at få etableret individuelle varmemålere i hver enkelt lejlighed.

Sikkerhedsdøre

AB JoJo har indgået et samarbejde med Prolock omkring leverance af sikkerhedsdøre. På baggrund af ønske fra beboerne, er det nu muligt at bestille en sikkerhedsdør gennem Prolock.

Dette er ikke et decideret projekt, da sikkerhedsdøre vil kunne bestilles løbende, så længe der er en hvis minimums ordre hos leverandøren.

Læs mere om de nye sikkerhedsdøre

Altanprojektet

AB JoJo har i 2014-2015 fået opsat altaner fra Altan.dk. Opsætningen af altanerne er færdiggjort og projektet er afsluttet.

Der kan stadig købes altankasser og duge på ejendomskontoret.

Læs mere om altanerne

Renovering af Kulturlejligheden

De gamle erhvervslokaler  på hjørnet af Struenseegade og Jesper Brochmands Plads er blevet omdannet til en kulturlejlighed. Lejligheden er færdig og taget i brug. Du kan booke kulturlejligheden her

Lejligheden drives af et autonomt kulturudvalg.

Læs mere om Kulturlejligheden