Invitation til infoaften tirsdag den 19. april

Hej alle.

I inviteres til infoaften i AB JoJo tirsdag den 19. april kl. 19:00-20:45 på Det Frie Gymnasium med emnet:

AB JoJo de kommende 10 år:

”Hvad skal vi vedligeholde og hvordan skal vi betale for det?”

Vi har fået opdateret vores 10-årige vedligeholdelsesplan, som indeholder større vedligeholdelsesprojekter for mellem 150-175 millioner kroner over de kommende 10 år. Alt fra udskiftning af vandrør i køkken og bad til renovering af opgange, vinduer, facader, m.v.

Samtidig har vi kigget på forskellige måder, som vi kan finansiere disse kommende og meget dyre vedligeholdelsesprojekter på. Vi vil gerne dele vores kig ind i fremtiden for AB JoJo’s økonomi, og beskrive hvilken betydning det kan have for dig – for din boligydelse og for andelskronen.

På infomødet vil vi gerne dele indholdet i vedligeholdelsesplanen, og høre jeres tanker om hvilken retning vi skal gå i for at finansiere dette? Der er mange veje, som vi kan følge, og vi har brug for andelshavernes input til dette. Vi har brug for et pejlemærke fra dig på, hvordan du ser, at din boligydelse og din andelskrone skal udvikle sig, og hvordan bygningernes vedligehold skal se ud i fremtiden.

Vi ved at mange brænder inde med spørgsmål til foreningens økonomi, så derfor er det vigtigt, at I deltager på dette møde.

Vi har brug for at høre jeres holdninger, da de vil indgå i vores oplæg til den kommende generalforsamling.

Vel mødt!

 

Agenda:

19:00-19:10: Velkomst ved bestyrelsesformand, Tom Weber

19:10-19:30:  Gennemgang af vedligeholdelsesplanen ved Christian Ulrik, tovholder for vedligeholdelsesudvalget

19:30-20:00:  Gennemgang af økonomiske konsekvenser for 2022-2032 ved forskellige scenarier ved Martin Holmboe, tovholder for økonomiudvalget

20:00-20:45:  Drøftelser og input