Nyhedsbrev fra ejendomskontoret

Kære Beboere. I uge 46/47 vil der ske ændringer i affaldsrummene i gård 3 & 4: Vi får flere affaldsbeholdere til sorteret affald og færre beholdere til restaffald, sådan at vi kommer til at udsortere 70 procent af vores affald. Vi understreger, at det er vigtigt, at du afleverer dit skrald i den gård du …

Aflysning af beboermøde torsdag d. 26. januar kl. 18.00 i Kulturlejligheden vedr. udskift af vandrør

Kære alle. beboermødet vedr. udskiftning af vandrør i prøveopgangene den 26. januar 2023 er aflyst. Efter der har været afholdt møde med entreprenørerne inden indgåelse af kontrakt, blev det aftalt at ændre opstarten af projektet Ændringen opstår dels for at få de rigtige medarbejdere på projektet, men ligeledes fordi den vindende entreprenør har givet et …

AB JoJo Nyhedsbrev nr. 1, januar 2023

Nyt fra bestyrelsen Visionsudvalget inviterer til arrangement om bæredygtighed. Torsdag den 2. februar lukker Visionsudvalget atter dørene i kulturlejligheden op for en berigende aften med hygge og bæredygtige tanker. Der kommer mere information op i opgangene, når vi nærmer os, men reservér allerede dagen nu. Det bliver rigtig godt! Affugtning af kældre. Bestyrelsen har modtaget …

JoJo Nyhedsbrev ultimo december 2022

Nyt fra bestyrelsen Glædelig jul og godt nytår Alle beboere i JoJo ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! Informationsaften om Stigstrengsprojektet for prøveopgange.  januar kl. 18-20 afholdes der informationsaften for beboerne i de to udvalgte prøveopgange, Hans Tavsens Gade 35 + 37. Inden generalforsamlingen vil der være et informationsmøde for alle …