Tagprojektet

I 2007 fik AB JoJo renoveret taget samt lavet en tagudvidelse på 5. sal med nye kviste. Ved 1 års gennemgangen blev der konstateret fugt i flere kviste, og dette viste sig senere at være et generelt problem ved de nye kviste. Årsagen har været både udførelsesmæssige- samt projekteringsfejl, der har betyder at AB JoJo har kæmpet med en voldgiftsag i omtrent 8 år, som resulterede i et forlig. For mere detaljeret tidsplan henvises til “Tidslinje for voldgiftssagen“.

dsc02896Ved en ekstraordinær generalforsamling i marts 2015 besluttede foreningen at udføre en total udskiftning af kvistene. Rådgivere fra Svendborg Architects står for projekteringen af de nye kviste og Curacon er hovedentreprenør på opgaven.

Da arbejdet med udskiftning af kvistene blev påbegyndt, viste der sig et større omfang af fejl og mangler ikke blot på kvistene, men også i selve tagkonstruktionen ligesom hjælpespærene ved atalievinduerne viste sig at være underdimensioneret. På den ekstraordinære generalforsamling 30.marts 2016 blev det som følge heraf besluttet at udvide projektet således at projektet foruden udskiftning af altankvistene også omfatter udbedring af fejl og mangler i tagkonstruktionen, i eksisterende gipsvægge og øvrigt træværk, herunder skimmelsanering samt udskiftning af de underdimensionerede hjælpespær ved atalievinduerne. Udbedringen skal foretages på alle fire karréer og foregår etapevist. Parallelt er åbnet en ny syn og skønssag.

Nyheder omkring projektet

For at kunne imødekomme ønsket om hyppigere orientering om udviklingen i tagprojektet kvistprojektet, har bestyrelsen oprettet en projekt-logbog på hjemmesiden. 

Logbogen er lavet til korte og hurtigere opdateringer omkring projektet. Bestyrelsen vil fortsat opsummere udviklingen af projektet gennem nyhedsbreve.

Du kan gennem vores nyhedsbrev, modtage nyheder og projekt-logbogen direkte i din indbakke.

Læs nyheder om tagprojektet
 Tilmeld nyhedsbrev

Tidsplan

Projektet udføres i etaper på alle 4 karréer og forventes afsluttet første kvartal 2018. Udførelsesperioden for en etape forventes at være ca. 7 mdr. men vil afhænge af det specifikke skadesomfang og eventuelle uforudsete forhold på den enkelte etape.

 Læs mere om tidsplanen
Revideret hovedtidsplan pr. 11.10.2017 

Revideret hovedtidsplan 13.02.2018.pdf

Arbejdsprocessen

Arbejdsprocessen vil være opdelt i flere faser, som er nærmere beskrevet her.

 Læs mere om arbejdsprocessen

Roller og ansvar i tagprojektudvalget

Tagprojektudvalget har udarbejdet et dokument, hvor roller ansvar i udvalget beskrives.

 Beskrivelse af opgaver og ansvar i tagprojektudvalget

Min rolle som beboer?

Læs mere om din rolle som beboer i en 4. og 5. sals lejlighed som er berørt af projektet her. Du kan også downloade informationshæftet ” Beboer under Tagprojektet” der givet et nærmere indblik i arbejdsprocessen og rollen som beboer.

 Læs mere om rollen som beboer 

  Download informationshæftet “Beboer under Tagprojektet”

Økonomi for tagprojektet

Tagprojektet beløber sig til 105.707.736 kr. Du kan læse mere om økonomien for tagprojektet her

Spørgsmål og svar

Bestyrelsen holder løbende projektmøder og informationsmøder, hvor beboere har mulighed for at få svar på spørgsmål omkring projektet. Her kan du læse svar på tidligere stillede spørgsmål.

 Se spørgsmål og svar

Dokumenter

 Beskrivelse af opgaver og ansvar i tagprojektudvalget
 Informationshæfte “Beboer under Tagprojektet”
Tidsplan (rev. september 2016)
Præsentationsmateriale fra EGF (April 2016)
 Baggrund for EGF (Marts 2016)
Detailtidsplan Karré 1
 (Marts 2016)
 Ny trappe – 3 trin
 Ny trappe – 2 trin
 Nyt tidsplan for karré 1
(Feb 2016)
 Skriv fra Svendborg Architects

 Tidsplan
(tegning)
Forslag til afdækning og støvvægge
Informationsskrivelse fra Curacon
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (Marts 2015)
Forslag om udbedring af tagkviste (Bilag 1 til ekstraordinær generalforsamling)
Overvejelser om nye tagkviste (Bilag 2 til ekstraordinær generalforsamling)
Prisoverslag (Bilag 3 til ekstraordinær generalforsamling)
Tidslinje for voldgiftssagen (Bilag 4 til ekstraordinær generalforsamling)
Oprindelige tegninger og illustrationer (Bilag 5 til ekstraordinær generalforsamling)