Altanrunde II

Bestyrelsens altanudvalg er i gang med projektet for 2. runde af altaner, som blev godkendt i foreningen på den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2020. Større forsinkelser pga. lovliggørelse af første altanrunde og corona har præget projektet, som nu igen er begyndt at skride fremad.

Om de kommende altaner og projektet

Typen af altan vil være identisk med de altaner, franske altaner og repos med trappenedgang som blev sat op i første altanrunde.

Selve monteringen af altaner vil blive gjort fra mobile platforme, således at der ikke skal stilladser op omkring bygningerne, og disse mobile platforme vil løbende rykke sig fra opgang til opgang, så man ikke blive besværet af dem mere end højst nødvendigt.

Når vi kommer længere ind i byggefasen, vil der blive udarbejdet planer for hvornår de forskellige opgange vil få opsat altaner. Vi forventer at der, ligesom i første runde, vil være flere teams i gang på samme tid.

Tilmelding

Tilmelding til altanprojektet er lukket, så det er ikke længere muligt at tilmelde sig for at få en altan i denne runde.

Seneste nyt

Følg med i udviklingen i altanprojektet via foreningens nyhedsbreve.

Revideret tidsplan på altanprojektet

altan tidsplan Karré 1-4