AB JoJo Nyhedsbrev nr. 4 2020

 Nyt fra bestyrelsen

 

Årets OGF

Pga. Corona er det desværre ikke muligt at afholde årets generalforsamling 14. maj som planlagt.

Vi vil i første omgang være nødt til at afholde en nød-generalforsamling, med eneste formål at få godkendt regnskab for 2019, budget for 2020 samt fastsættelse af andelskronen.

Denne nød-generalforsamling vil rent praktisk bestå af et skriftligt, husstandsomdelt materiale, som alle andelshavere skal brevstemme om ved at aflevere en blanket i ejendomskontorets postkasse.

Bestyrelsen vil indkalde til en reel OGF straks det atter er muligt.

En eventuel debat vedr. andelskronen vil kunne tages, når vi afholder OGF senere på året.

Fremvisning af lejligheder til salg

På trods af Corona bliver der stadig fremvist lejligheder, dog med visse tiltag for at følge regeringens anvisninger ift at mindske smittespredning.

Mød bestyrelsen

Onsdag den 3. juni kl. 17-18 kan du påny komme ned på ejendomskontoret og tale med bestyrelsen om stort og småt. Har du et kommende byggeprojekt er det altid en god idé at kigge ned, hvis du har spørgsmål til ansøgninger mm.

Altaner

Der er aftalt tid til 5.års gennemgang af altaner den 20. maj. Alle altanejere vil modtage brev i postkassen inden.

Cykeloprydning på gaderne

Kommunen er i gang med cykeloprydning på gaderne og pladsen. De sætter bånd på de cykler, som enten er flade eller ser forladte ud. De kommer igen ca 1. juni og fjerner de cykler som fortsat har bånd på.

 

Nyt fra ejendomskontoret

 

Oprydning på fællesarealer

Oprydningen er i fuld gang, men der er stadig flere af jer som har ting stående på for- og bagtrapper. Dette skal I fjerne straks, så gårdmændene ikke skal bruge unødig tid på dette, men kan bruge tiden på deres faktiske arbejdsopgaver såsom fx at holde vores baggårde pæne.

Der står også affald flere steder, som har stået der i længere tid. Vores fællesarealer er ikke til opmagasinering af diverse, og vi håber at alle forstår at det er uacceptabelt.

 

Ejendomskontoret fortsat lukket for personligt fremmøde

Kontoret er lukket til og med 10. Maj, men det er naturligvis muligt at kontakte kontoret via mail eller telefon.

Køb af altankasser, udlevering af nøgler mm. er naturligvis stadig muligt efter forudgående aftale.

Kontoret genåbner for personligt fremmøde 11. maj.

 

 Nyt fra gårdgruppen

 

Gårddag i gård 3+4

Der afholdes gårddag ( med afstand) i de to lukkede gårde den 10. maj fra kl 10. Vi håber at se mange af jer til en hyggelig dag!