Min rolle som beboer

Som beboer i en 5.sals lejlighed og skal du:

/ Deltage i forregistrering: Det er en fordel, hvis du deltager i forregistreringen med entreprenør, da du her får oplysninger om, hvordan støvvæg mv. etableres i din lejlighed. Desuden kan du til forregistreringen videregive lejlighedsspecifikke oplysninger. Alle forhold registreres på et skema, som du modtager en kopi af.

/ Fjerne inventar. Inventar skal fjernes således at støvvæggen kan etableres. Det specifikke område hvor inventar skal fjernes fra oplyses af entreprenør ved forregistreringen. Men som udgangspunkt skal du ikke regne med, at der er plads til opbevaring på 5 sal.

/ Aflevere nøgler: Kopi af nøgle til hoveddør skal afleveres til ejendomskontoret, når der gives besked om det.

/ Registrere fejl og mangler ved aflevering: Som en del af afleveringsforretningen modtager du et registreringsskema, hvor du skal angive, hvis du har bemærket fejl eller mangler ved det udførte arbejde, dette selvfølgelig kun af kosmetisk karakter. Svendborg Architects står for den tekniske mangelgennemgang. Det er således ikke nødvendigt, at du er hjemme under selve afleveringsforretningen.

/ Oplyse mailadresse og tjekke mail løbende: Dialogen med entreprenøren sker primært via mail, b.la når entreprenør skal have adgang til 4.salen. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at videregive mailadresse på den person i husstanden, der er kontaktperson samt at den person løbende tjekker sin mail i byggeperioden. I kan enten sende kontaktoplysninger til sekretariatet eller oplyse det under forregistreringen.

/ Kontakte kontoret: Hvis der sker noget utilsigtet som fx vandindtrængen i byggeperioden skal du straks kontakte sekretariatet. Hvis ikke du er tilfreds med det udførte arbejde undervejs i processen, eller hvis der opstår noget uforudset skal du også kontakte sekretariatet. Selvom arbejdet løbende kvalitetssikres, er det dig som beboer, der kender din lejlighed bedst, og derfor hilser vi det velkomment, at du giver os besked, hvis du mener, at der er noget der kræver vores opmærksomhed.

Dette gælder også hvis du er lejer i en 4. sals lejlighed, hvor der er behov for at arbejde på 4.salen.

Du kan læse mere om din rolle som beboer og processen i din lejlighed i informationshæftet “Beboer under tagprojektet” beboerundertagprojektet-rev-sep_final