Bestyrelsen

A/B JoJos bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og består af frivillige beboere fra foreningen. Hver 3. Uge samles bestyrelsen til bestyrelsesmøde, men repræsentanterne mødes også løbende i de enkelte udvalg og grupper.

Bestyrelsen varetager mange forskellige opgaver såsom igangsættelse og gennemførelse af større og mindre byggeprojekter, herunder løbende kontakt med entreprenører og rådgivere. Bestyrelsen gennemfører månedlige fremvisninger af foreningens lejligheder, har kontakt med gårdgrupperne, behandler ansøgninger fra beboere og besvarer spørgsmål om stort og småt. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om foreningens økonomi, og ser til at foreningens og vores bygningers generelle tilstand. Bestyrelsen står også for kommunikationen til foreningens beboere via hjemmeside og nyhedsbreve.

Du kan møde repræsentanter fra bestyrelsen og stille eventuelle spørgsmål den første onsdag i hver måned mellem kl.17.00-18.00 på ejendomskontoret.

Du er også velkommen til kontakte bestyrelsen gennem formularen nederst på denne side.

Har du et spørgsmål, som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, skal det være modtaget senest 3 hverdage inden næstkommende bestyrelsesmøde. Du kan henvende dig til ejendomskontoret, for at høre hvornår næste bestyrelsesmøde er planlagt til.

Medlemmer

Bestyrelsen består af 9 medlemmer – inklusiv suppleanter, der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle er valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

Tom Weber, formand

Leonardo Rossel Carrasco næstformand

Camille Hilmann, suppleant

Josephine Funck Bilsteen, bestyrelsesmedlem

Thorbjørn Vittenhof, bestyrelsesmedlem

Jonas North, bestyrelsesmedlem

Kirsten Hybschmann, bestyrelsesmedlem

Mikkel Jørgen-Jensen bestyrelsesmedlem

Joachim Kühlmann, suppleant

 

Bestyrelsesudvalg

De enkelte medlemmer er med i forskellige udvalg alt efter interesse og kompetencer. I indeværende bestyrelsesår er der nedsat følgende udvalg:

De faste udvalg:
Formandsudvalget

Tom, Leonardo, & Kirsten

Formandsudvalget består af AB JOJO’s bestyrelsesformand/kvinde og næstformand/kvinde og en til flere bestyrelsesmedlemmer. Formandsudvalget har det ledelsesmæssige ansvar for driften af foreningens sekretariat (som i det daglige ledes af foreningens sekretariatsleder). Udvalget står desuden for kontakten til foreningens administrator og varetager forhold af økonomisk og juridisk karakter.

Økonomiudvalget
Thorbjørn & Leonardo 

Beboer, salg & byggeudvalget
Camille, Joachim, Thorbjørn & Mikkel

Beboer, salg & byggeudvalget behandler alle skriftlige beboerhenvendelser til bestyrelsen. Endvidere er det også beboer, salg & Byggeudvalget som tager imod de personlige henvendelser den første onsdag i hver måned kl. 17 – 18 på ejendomskontoret. det er også dette udvalg der står for fremvisninger af lejligheder der er til salg. Udvalget forhåndsbehandler beboernes byggeansøgninger, som herefter godkendes på et bestyrelsesmøde. Udvalget står også for drift og vedligeholdelsesplaner af vores bygninger og er tovholder på mindre byggeprojekter i foreningen. Udvalget står ligeledes for udarbejdelse af nyhedsbreve og opdatering af foreningens hjemmeside.

Visionsudvalget
Josephine & Thorbjørn

Vedligeholdelsesudvalget
Tom, Jonas, Mikkel, Josephine, Thorbjørn & Kirsten

Løbende projektudvalg:

Altangruppe, anden runde
Leonardo, Jonas & Mikkel

Voldgiftsudvalg
Tom, Jonas & Kirsten

Kontakt til Kulturgruppe

Josephine

Kontakt til Havegruppe

Josephine

Kontakt til gårdgruppen

Tom

Mødereferater

Det vil være muligt, at finde referater fra bestyrelsesmøderne under Dokumenter eller ved at klikke her.

Kontakt Bestyrelsen

Hvis du ikke er glad for formularer er du også velkommen til at sende os en mail på sekretariat@abjojo.dk. Skriv ‘Att. Bestyrelsen’ i emnefeltet.

OBS
Drejer din henvendelse omkring ekstern venteliste bedes du læse mere her: “Bliv Andelshaver”