AB JoJo Nyhedsbrev juli 2022

Nyt fra bestyrelsen Ekstraordinær generalforsamling Tak for fremmødet 15. juni, hvor der blev afholdt EGF i Kulturlejligheden. Referat udsendes særskilt. Sommerferie Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned. Næste dato for ”Mød bestyrelsen” er 3. august kl. 17-18. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. august. Valg af totalrådgiver til stigstrengsprojekt Der er indkommet tre tilbud på …

Visionsmøde – De næste 100 år i A/B JoJo

Visionsmøde – De næste 100 år i A/B JoJo Onsdag 22. juni kl. 18 til 21 i Kulturlejligheden Vegetarisk fællesspisning kl. 18 til 19 Workshop kl. 19 til 21 A/B JoJo er jo blevet 100 år og nu gør vi klar til at gå ind i de næste 100 år. Men hvad skal der til? …

AB JoJo Nyhedsbrev juni 2022

Nyt fra bestyrelsen OGF Tak for fremmødet til årets ordinære generalforsamling! Vi var 155 fremmødte, heraf 39 ved fuldmagt. Referatet er under udarbejdelse, og vil blive omdelt i starten af næste uge. Der er planlagt EGF den 15.06 kl. 17 til endelig vedtagelse af vedtægtsændrings forslag: 7B og 7C, hvor disse, uanset antal fremmødte kan …

AB JoJo Nyhedsbrev maj – 2022

Nyt fra bestyrelsen Husk OGF nu på mandag, den 23. maj kl. 18 i Nørrebrohallens multisal indskrivning starter fra 17:15 Husk at medbringe Indkaldelsen med stregkode og evt. fuldmagt med stregkode. (Bemærk en andelshaver kan kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt) Vi gør for god ordens skyld opmærksom på at bilag udsendt med …