Opfølgning fra generalforsamlingen 2015

Bestyrelsen blev på den ordinære generalforsamling i april 2015 opfordret til at undersøge flere sager. Vi har siden generalforsamlingen arbejdet på disse projekter.

Det er nu muligt, at følge fremgangen på projekterne her.

 • Altan.dk og ledninger i gården (Bygge- og medieudvalget)
  Sep. 2015 – Generelt kigger Bygge- og medieudvalget på ny belysning til gårdene.
 • Udvalg på hjemmeside (Beboer- og kommunikationsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Er skrevet på hjemmesiden – Oversigten kan findes her.
 • Fornyelse af vurdering af lejlighed (Salgsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Lejlighedsvurderingen.dk oplyser, at man sagtens kan få revurderet sin lejlighed, og at man den forbindelse vil få den laveste mulige pris.
 • Bæreevne for hemse (Bygge- og medieudvalget / Formandsudvalget)
  Sep. 2015 – Byggeudvalget og Bestyrelsen arbejder på, at gennemtænke processen og evt. at komme med yderligere forslag til næste OGF, såfremt det kræves.
  Maj 2016 – Bestyrelsen har besluttet at tjekke hanebåndenes bæreevne i det nye tagprojekt. Bestyrelsen stiller evt. et nyt forslag på en kommend GF.
 • Dørautomatik (Bygge- og medieudvalget / Sekretariatet) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – De gamle dørpumper er allerede udskiftet. Udskiftninger af de gamle knapper er sat i gang.
  Jan. 2016 – De nye knapper er nu monteret.
 • Kommunikation fra bestyrelsen (Beboer- og kommunikationsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Som de fleste beboere har set, er foreningens nye hjemmeside kommet online, og vi har arbejdet intenst på, at forbedre, skrive nyt og redigerer indholdet på hjemmesiden. Syntes du, at der mangler noget er du meget velkommen til, at kontakte Bestyrelsen her.
 • Omstilling af cykelkælder låse (Bygge- og medieudvalget / Sekretariatet) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Vi er på nuværende tidspunkt i gang med, at indhente et tilbud på omstillingen, så vi kan vurderer om de giver økonomisk mening.
  Dec. 2015 – Bestyrelsen har indhentet pris på projektet. Umiddelbart går Bestyrelsen ikke videre med projektet nu, da vi muligvis vil udskifte alle låse efter vores store projekter er færdige.
 • Undersøg omkostning omkring etablering af barnevognsrum under hovedtrappe (Bygge- og medieudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Bygge- og medieudvalget er i gang med, at undersøge mulighederne sammen med vores rådgivere, Københavns Kommune samt Københavns Brandvæsen.
  Dec. 2015 – Bygge- og medieudvalget har været i dialog med foreningens rådgivere og det står klart, at der ikke kan laves en standard løsning, samt det er ikke er muligt at etablerer rum på  i alle opgangen. På grund af dette går Bestyrelsen ikke videre med dette forslag.
 • Licitation af administrator (Formandsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Formandudvalget forhandler i øjeblikket tilbud på licitation.
  Dec. 2015 – Bestyrelsen har nu accepteret et tilbud for licitationen. Det betyder at udbudsmaterialet er i gang med, at blive udarbejdet.
  Apr. 2016 – Vores kontrakt er blevet analyseret og vi er nu klar til at starte licitationen. Bestyrelsen stiller forslag til OGF omkring opsigelse af nuværende kontakt.

 • Gård toilet (Brorsons Gårdlaug) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Gårdlauget Brorson har selv rejst interesse for denne sag. Gårdlauget har mange planer og ambitioner for gården. Bestyrelsen har bedt gårdlauget tænke et toilet ind i deres planer.
 • Velux-sagen (Formandsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Problemet med Velux vinduerne er blevet undersøgt nærmere, og vi afventer Velux’ egen vurdering af sagen.
  Dec. 2015 – Velux er i øjeblikket ved at teste eventuelle løsninger på vores problemer med vinduerne.
  Apr. 2016 – Udbedringen er taget med i det nye tagprojekt.
 • Nye vinduer i taget / procedure skrives på hjemmesiden (Formandsudvalget / Beboer- og kommunikationsudvalget) – AFSLUTTET
  Sep. 2015 – Proceduren for tag gennembrydninger er skrevet på hjemmesiden. Du kan finde proceduren her.