AB JoJo Nyhedsbrev september 2022

Nyt fra bestyrelsen  Kommende arrangementer i JoJo Halloween:  Vi har brug for en tovholder til at arrangere et brag af en halloween i ægte JoJo stil i slutningen af oktober. Vi mangler hænder til arrangørgruppen for at stable arrangementet på benene, så hvis du vil være med til at skabe en rigtig (u)hyggelig dag sammen …

JoJo Nyhedsbrev august 2022

Nyt fra bestyrelsen Mød Bestyrelsen Bestyrelsen er på ejendomskontoret den første onsdag i hver måned, fra 17-18, hvor du kan komme forbi og få svar på de spørgsmål du måtte have vedr. JoJo. Skal du bygge om i din lejlighed, så kig gerne forbi inden til en snak om hvad det kræver ift. ansøgningen. Altaner …

Varsling af registrering i alle lejligheder i forbindelse med udskift af brugsvandrør

Til alle beboerne i AB JoJo Adresse: Struensegade, Skyttegade, Hans Egedes Gade, Jesper Brochmands Gade og Hans Tavsens Gade Vi skal hermed varsle påbegyndelse og udførelse af registrering med 6 ugers varsel i forbindelse med den kommende renovering af vandrørene i AB JoJo. Registrering skal afdække de nuværende forhold i samtlige lejligheder/lejemål i Andelsboligforeningen, herunder …

AB JoJo Nyhedsbrev juli 2022

Nyt fra bestyrelsen Ekstraordinær generalforsamling Tak for fremmødet 15. juni, hvor der blev afholdt EGF i Kulturlejligheden. Referat udsendes særskilt. Sommerferie Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned. Næste dato for ”Mød bestyrelsen” er 3. august kl. 17-18. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. august. Valg af totalrådgiver til stigstrengsprojekt Der er indkommet tre tilbud på …

Visionsmøde – De næste 100 år i A/B JoJo

Visionsmøde – De næste 100 år i A/B JoJo Onsdag 22. juni kl. 18 til 21 i Kulturlejligheden Vegetarisk fællesspisning kl. 18 til 19 Workshop kl. 19 til 21 A/B JoJo er jo blevet 100 år og nu gør vi klar til at gå ind i de næste 100 år. Men hvad skal der til? …

AB JoJo Nyhedsbrev juni 2022

Nyt fra bestyrelsen OGF Tak for fremmødet til årets ordinære generalforsamling! Vi var 155 fremmødte, heraf 39 ved fuldmagt. Referatet er under udarbejdelse, og vil blive omdelt i starten af næste uge. Der er planlagt EGF den 15.06 kl. 17 til endelig vedtagelse af vedtægtsændrings forslag: 7B og 7C, hvor disse, uanset antal fremmødte kan …

AB JoJo Nyhedsbrev maj – 2022

Nyt fra bestyrelsen Husk OGF nu på mandag, den 23. maj kl. 18 i Nørrebrohallens multisal indskrivning starter fra 17:15 Husk at medbringe Indkaldelsen med stregkode og evt. fuldmagt med stregkode. (Bemærk en andelshaver kan kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt) Vi gør for god ordens skyld opmærksom på at bilag udsendt med …

Husk OGF er mandag den 23. maj kl. 18.00 i Nørrebrohallen

Kære Andelshavere, Husk: OGF i A/B JoJo afholdes, mandag, den 23.05.2022. kl. 18:00 i Nørrebrohallen, multisalen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (søndag den 8. maj 2022). Benyt venligst postkassen ved Ejendomskontoret, Skyttegade 8, 2200 eller mail sekretariat@abjojo.dk Bemærk at Årsrapport inkl. budget er offentliggjort på foreningens hjemmeside: abjojo.dk/aarsrapport-2021. …

AB JoJo Nyhedsbrev marts-april 2022

Nyt fra bestyrelsen Beboermøde – Udskiftning af vandrør i køkken og bad Bestyrelsen har igangsat et forberedende projekt for udskiftning af foreningens vandinstallationer. Projektets omfang er endnu ikke færdigdefineret, men kommer som minimum til at indeholde udskiftning af alle de vandrette brugsvandsrør i kælderen samt udskiftning af alle ejendommens lodrette brugsvandrør. De lodrette brugsvandsrør, stigstrengene, …

Invitation til infoaften tirsdag den 19. april

Hej alle. I inviteres til infoaften i AB JoJo tirsdag den 19. april kl. 19:00-20:45 på Det Frie Gymnasium med emnet: AB JoJo de kommende 10 år: ”Hvad skal vi vedligeholde og hvordan skal vi betale for det?” Vi har fået opdateret vores 10-årige vedligeholdelsesplan, som indeholder større vedligeholdelsesprojekter for mellem 150-175 millioner kroner over …