AB JoJo Nyhedsbrev maj – 2022

Nyt fra bestyrelsen Husk OGF nu på mandag, den 23. maj kl. 18 i Nørrebrohallens multisal indskrivning starter fra 17:15 Husk at medbringe Indkaldelsen med stregkode og evt. fuldmagt med stregkode. (Bemærk en andelshaver kan kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt) Vi gør for god ordens skyld opmærksom på at bilag udsendt med …

Husk OGF er mandag den 23. maj kl. 18.00 i Nørrebrohallen

Kære Andelshavere, Husk: OGF i A/B JoJo afholdes, mandag, den 23.05.2022. kl. 18:00 i Nørrebrohallen, multisalen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (søndag den 8. maj 2022). Benyt venligst postkassen ved Ejendomskontoret, Skyttegade 8, 2200 eller mail sekretariat@abjojo.dk Bemærk at Årsrapport inkl. budget er offentliggjort på foreningens hjemmeside: abjojo.dk/aarsrapport-2021. …

AB JoJo Nyhedsbrev marts-april 2022

Nyt fra bestyrelsen Beboermøde – Udskiftning af vandrør i køkken og bad Bestyrelsen har igangsat et forberedende projekt for udskiftning af foreningens vandinstallationer. Projektets omfang er endnu ikke færdigdefineret, men kommer som minimum til at indeholde udskiftning af alle de vandrette brugsvandsrør i kælderen samt udskiftning af alle ejendommens lodrette brugsvandrør. De lodrette brugsvandsrør, stigstrengene, …

Invitation til infoaften tirsdag den 19. april

Hej alle. I inviteres til infoaften i AB JoJo tirsdag den 19. april kl. 19:00-20:45 på Det Frie Gymnasium med emnet: AB JoJo de kommende 10 år: ”Hvad skal vi vedligeholde og hvordan skal vi betale for det?” Vi har fået opdateret vores 10-årige vedligeholdelsesplan, som indeholder større vedligeholdelsesprojekter for mellem 150-175 millioner kroner over …

Nyhedsbrev februar 2022

AB JoJo Nyhedsbrev februar 2022  Nyt fra bestyrelsen Nyt fra Altanrunde 1 A/B JoJo nu har modtaget ibrugtagningstilladelser på alle altaner, altannedgang og franske vinduer som blev opført i den første altanrunde i årene 2014-15. Der var stor mediebevågenhed på sagen og det krævede stort engagement og mere end 100 timers koordinerede arbejde, møder, opfølgning …

Vigtigt til alle i gård 3 og 4

Der skal ny gårdbelysning i JoJos egne gårde. Elektrikeren starter op i dag, men der står stadig alt for mange cykler og barnevogne op af murene. Det forsinker projektet unødigt hvis de skal gå og fjerne alle cykler. Det er vigtigt at der ikke står hverken cykler, barnevogne eller lign. op af murene i gård …

Nyhedsbrev dec. 2021

AB JoJo Nyhedsbrev december 2021  Nyt fra bestyrelsen  Arbejdsgruppe for lade standere i foreningen. Er du interesseret i at få lade standere i foreningen, og har du lyst til at være med i arbejdsgruppen, så skriv til Annette senest den 1. januar 2022 på sekretariat@abjojo.dk. Så kontakter vi dig. LetsGo – Prøv LetsGo delebiler gratis …