Nyhedsbrev vedr. Altan.dk

Altan.dk som A/B JoJo har indgået kontrakt med, blev erklæret konkurs i uge 35, hvorfor altanprojektet lige nu afventer det videre forløb. Der har været flere altanfirmaer der har tilbudt at lave projektet færdigt, men der afventes afklaring på situationen i Altan.dk. Hvis Altan.dk bliver opkøbt af en konkurrent eller en investor, er der en …

Nyhedsbrev vedr. Altan.dk

Altan.dk som A/B JoJo har indgået kontrakt med, blev erklæret konkurs i uge 35, hvorfor altanprojektet lige nu afventer det videre forløb. Der har været flere altanfirmaer der har tilbudt at lave projektet færdigt, men der afventes afklaring på situationen i Altan.dk. Hvis Altan.dk bliver opkøbt af en konkurrent eller en investor, er der en …

JoJo Nyhedsbrev nr.7, august 2023

Nyt fra bestyrelsen  Når du vil renovere og bygge om i din lejlighed Det er dejligt, at mange beboere gerne vil renovere og gøre lejlighederne bedre at bo i. Det kommer både nuværende og kommende beboere til gode, og det er som udgangspunkt altid noget bestyrelsen vil godkende, når det gøres hensigtsmæssigt ift. vores bygninger. …

JoJo Nyhedsbrev nr. 6, juni 2023

                                                                       Nyt fra bestyrelsen Baggårdshygge Nu er sommeren over os, hvilket for mange betyder skønne aftener på altaner og i baggårde. …

Optagelser i gård 3 onsdag den 21. juni 2023

Onsdag d. 21. juni har vi været så heldige at få lov til at filme et afsnit af DR Ramasjang serien “Bamselæge” i gård 3. Vi skal filme omkring grillen i “gård 3” og vil komme et lille hold på 12 personer. Da vi endnu ikke kender vejrudsigten for dagen, er vores tidsrum endnu ikke …

Generalforsamling i Gårdlauget Rantzausgård (Karré 1) tirsdag den 16. maj 2023.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/L Rantzausgård Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 16. maj 2023, kl. 18.30-20.30 hos: Struenseegade 35, 2200 København N. Der vil være følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet …

Fællesspisning den 25. april 2023.

Husk at tilmelde jer til fællesspisning på tirsdag den 25. april 2023 det er først til mølle. der er lige nu 20 pladser tilbage Tanken er at vi ikke kun lære vores eget fællesskab bedre at kende, men også andre i vores nærområde.  Vi tror på at det at vi kender hinanden, kan være med …

Nyhedsbrev vedr. Stigstrengsprojektet.

Kære beboere. Bestyrelsen har arbejdet tæt sammen med vores rådgiver for at udarbejde det nødvendige projekt materiale til renoveringsprojektet for udskiftning af vandinstallationer i vores andelsboligforening. Som et led i det samlede renoveringsprojekt vil der blive udført to prøveopgange for at afdække eventuelle mangler i projektmaterialet eller uforudsete forhold i vores ejendom som kan påvirke …