AB Jo Jo på Facebook

På Facebook findes en gruppe tiltænkt AB JoJo’s beboere. Her er det muligt at dyrke fællesskabet i foreningen, spørge andre beboere til råds, dele overskudsmøbler, invitere til arrangementer osv.

Desuden er der en gruppe for 5.salsbeboere berørt af tagprojektet.

OBS!
Vi gør opmærksom på, at grupperne er beboerstyret, og det er derfor ikke muligt, at kontakte hverken sekretariatet eller bestyrelsen gennem gruppen.