Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar fra introduktionsmødet 29. juni og 5. november 2015

[Bemærk at nogle af svarene kan være forældede]

Introduktion

Hvem er Curacon?

Curacon er et 3,5 år gammelt entreprenørvirksomhed, skiftet af 8 partnere med omkring 20-25 års erfaring og en stor ekspertise med renoveringssager. Ole har speciel ekspertise i tagrenoveringen og er, og vil fortsat være projektleder på vores sag. Steen er direktør i Curacon og vil også være projektleder på projektet. Derudover vil der være en byggeleder og en tømrerformand tilstede på byggepladsen i dagligdagen. Alle underleverandører, bla. stilladsfirma, maler og VVS er alle er kendte af Curacon og er alle virksomheder som Curacon arbejder godt sammen med.

Der kommer et skriv ud omkring organisationen og kontaktoplysninger på Curacon.

Hvor bliver byggepladsen?
Der kommer mandskabsskure på parkeringspladsen ved Det Fri Gymnasium, og lidt materiale opbevaring på Jesper Brockmanns Plads, dog ikke så meget, da kvistene bliver løftet op på 5. sal, samme dag som de ankommer.

Københavns Kommune

Hvad er der lavet af ændringer til projektet i forholdet til det præsenterede på EGF?

Københavns Kommune (KK) er af flere omgange kommet med flere ændringer til projektet. Nogle af dem er de desværre først er kommet med da den endelige tilladelse blev givet. Hvilket har følgende konsekvenser for kvisten:

  1. Toppen af kvisten skal laves 5 cm tyndere end oprindeligt, da KK ikke kunne lide det æstetiske udtryk. De 5 cm er vundet ved at have valgt et dyrere, men tyndere isoleringsmateriale. Dette har gjort projektet en smule dyrere, men dog stadig inden for budget.
  2. KK har ikke tilladt at lade værnet gå helt ud tagrenden, derfor bliver selve kvisten rykket ca. 24 cm længere ind mod bygningen. Bestyrelsen vil arbejde på, at stadig kunne få værnet helt ud til tagrenden. Dette vil potential kunne gøre altanen større, alternativ hvis det ikke lykkedes vil altanen have samme størrelse som i dag. De ca. 24 cm vil betyde at flunke vinduerne bliver mindre, men de vil stadig være større end de nuværende vinduer.
  3. KK ønsker at der skal være niveaufri adgang fra repos til altanen. Det har forening efterkommet ved at løfte trægulvet på altanen. Det har også gjort projektet en smule dyrere, men stadig inden for budget.
Hvordan godtgøres det mistede areal af lejligheden, ifb. med KK’ krav?

Bestyrelsen og Grubbe Advokater er ved at undersøge, hvordan vi som forening behandler areal formindskelsen. Det er ikke noget bestyrelsen nødvendigvis har beslutningsgrundlag for, men vi arbejder på at finde en løsning.

Bliver trinene ved reposet flyttet længere ind i lejligheden?

Som planen er lige nu bliver der taget ca. 20 cm på reposen, i forhold til det ønskede. Trinene bliver ikke flyttet tilsvarende længere ind i lejligheden. Som udgangspunkt bliver der genetableret den samme repos som der er i dag.

Tid

Hvad er tidplanen?

Se afsnittet her på siden omkring “tidsplanen”.

Hvordan bliver vi varslet?

Alle vil blive varslet af 3 omgange:

  1. Forud for byggeriets start.
  2. Forud for den pågældene etapes start.
  3. Forud for arbejdet på den enkelte lejlighed.

I det man først får det fulde overblik over skaderne når kvistene åbnes op, kan vi risikere flere uforudsete udfordringer, så vi forudser at tidplanen vil blive justeret en del. Nogle steder vil det gå relativt hurtigt, mens andre kan tage længere tid. Det er derfor svært at sige noget meget specifikt om tidsplanen for nuværende, men vi vil bestræbe os, sammen med byggeledelsen og entreprenøren, om at opdatere tidsplanen ofte og i så god tid så muligt.

Læs mere om dette i afsnittet omkring “tidplanen”.

Hvornår kommer der en revideret tidsplan?

Pga. af de nye udfordringer som er afdækket har det ikke været muligt at udarbejde en meningsfuld tidsplan.Vi forventer dog at have en ny tidsplan inden for 3 uger, igen er det dog vigtigt at pointere, at der også med denne, vil være forbehold for forskydelse, grunden projektets uforudsigelighed.

Kan vi regne med den tidsplan der kommer om 3 uger?

For de første tre etaper, vil det være rimmeligt præcist, men for de øvrige etaper, vil der stadig være væsentlige forbehold.

Bliver der vinterpause?

Nej. Der bliver foretaget enkelte vinterforanstaltninger, som blandt andet isoleringsmåtter, der dækker hullet i taget, imens man skifter kvisten, dette vil i nogen grad modvirke kuldenedfald i lejlighederne. Stilladser er delsvis overdækkede, hvilket muliggøre arbejde i det mest vejr. Vi håber dog på en mild vinter, for at skulle undgå alt for mange vejrligheds dage (spilddage).

Hvornår bliver vi varslet?

Man skal holde sig orienteret i den seneste tidsplan (vi ved at den seneste er misvisende, der kommer snart en ny), herudover, varsler entreprenøren alle lejligheder individuelt, således at man ikke er i tvivl hvornår håndværkerne går i gang.

Arbejdsprocess

Hvad skal der faktisk laves?

Læs mere om dette i afsnittet omkring “Arbejdsprocessen”.

Hvad er arbejdstiderne?

Der arbejdes mellem 07:00 og 15:00 i hverdagene, og der vil ikke være weekendarbejde.

Vil støjniveauet være så voldsomt at man ikke kan være hjemme i perioden?

Når entreprenøren begynder nedrivning, vil det larme en hel del, hvor imod genopbygningsdelen noget mindre.

Vil der være en forskydning i mellem de udvendige og indvendige arbejder, så der vil være et hul uden arbejde?

Læs mere om dette i afsnittet omkring “Arbejdsprocessen”.

Afdækning

Vil det være muligt at bruge 5. sal?

Det vil være individuelt fra lejlighed til lejlighed, men i de flest lejligheder, vil det desværre ikke være muligt at bruge 5. salen til andet end opbevaring.

Se mere omkring dette i afsnittet omkring “Afdækning og genopretning”.

Vil det være muligt at bruge 4. sal?

Dele af 4. sal vil KUN blive afdækket hvis det er nødvendigt. Varslingen mht. 4. sal kan ske med meget kort varsel, da der kun kan siges noget om hvor meget der skal laves på 4. sal når kvisten er pillet af og skaderne kan ses. Forhåbentlig kan de fleste skader klares fra 5. sal.
Se mere omkring dette i afsnittet omkring “Afdækning og genopretning”.

Hvordan kommer håndværkerne ind til 5. sal?

Mens der er stillads, vil det bruges til adgang, men når stilladset er væk vil håndværkerne blive nødt til at bruge lejligheden som adgang. De steder hvor man har adgang via bagtrappen til 5. sal, vil denne benyttes. Curacon garanterer for at de har søde folk, og de vil afdække med filt på gulvet, hvis det bliver relevant.

Kan man bytte plads i rækkefølgen?

Det er desværre ikke muligt, da overdelen af stilladset skal “rulles” fortløbende fra etape til etape.

Hvad med vores nye altaner?

Man kan godt bruge sin nye altan, men det vil måske ikke være hensigtsmæssigt mens der er stillads oppe. Stilladset vil tage noget lys, omend det kun er afdækket på 5. sal.

Der kan desværre ikke undgås støv, men stilladsentreprenøren er klar over at der er nye altaner som han skal passe på og der vil efterfølgende blive rengjort. Eventuelle skader vil selvfølgelig blive reetableret.

Bliver der sat tyverisikring op ved stilladset?

Ja, der bliver sat sikring op i 1.sals højde på stilladset, der vil være så sikkert som muligt.

Skal køkkener på 5. sal rives ned?

Det er et individuelt spørgsmål, som bliver afklaret inden man går i gang i den enkelte lejlighed, men det har ikke været nødvendigt med de køkkener man er stødt på endnu. Man skal være velkommen til at kontakte Curacon hvis man er i tvivl, de kommer gerne op og kigger.

Vil man kunne se en overgang i gulvbrædderne på 5. sal ved kvisten?

Det kommer an på hvor langt i gulvet evt. skader har bredt sig. Indtil videre, er entreprenøren ikke gået ind i de eksisterende gulve – kun reposen, hvilket således ikke giver en overgang.

Hvordan bliver 5. salen afleveret i forhold til malerarbejdet?

Der bliver malet de steder hvor man bliver nødt til at lave destruktive indgreb, hvis man ønsker resten af rummet malet, kan dette ske mod en merbetaling.

Tilvalg

Hvad er der af tilvalg?

Der vil kun være mulighed for ét tilvalg. Maling af hele rummet på 5. sal.

Det er besluttet ikke at pålægge, foreningen at betale, da dette er en forbedring af lejligheden. Det vil koste 5500 kr inkl moms, som ved tilvalg, vil blive opkrævet gennem andelsboligforening. Som udgangspunkt er prisen en stk pris per lejlighed.

Hvorfor bliver hele 5. sal lejligheden ikke malet?

Det er et spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre indenfor projektet, normalt maler man også selv i forbindelse med byggearbejde, da dette tæller som en forbedring af lejligheden.

Kan man få malet med sin egen maling?

Hvis det ikke er et spørgsmål om økonomi, burde der ikke være et problem med det. Men det vil være en individuel vurdering, som aftales med entreprenøren.

Bliver alle gulv på 5. sal slebet hvis der er flere rum?

Det vil være en individuel vurdering, afhængigt af skadesomfanget, men som udgangspunkt er det er alle kvm på 5. sal der slibes.

Hvilket overfladebehandling af gulvet er med i projektet?

Udgangspunktet vil være at genoprette den overfladebehandling der er i forvejen.

Bliver det de samme gulvbrædder der bliver lagt ned igen?

Curacon forsøger at finde frem til det gulv der er blevet lagt tidligere, så forhåbentlig kan det samme gulv blive lagt.

Kan reposen blive kortere, mod individuelle tilkøb?

Det er umiddelbart svært at lave repos mindre end oprindeligt. Hvis man ønsker ændring i forhold til det oprindelige, skal dette aftale med aftales med Curacon, det skal dog pointeres at ikke alle ønsker kan efterleves.

Kompensations

Hvordan bliver der kompenseret?

Man bliver kompenseret for boligafgift for de kvm. som bliver inddraget som del af byggeprojektet. Dvs. 46,09 kr. per kvm. Typisk vil det dreje sig om store dele af 5. sal, men i de flest tilfælde hele 5. sal, hvilket svarer til omtrent 3000-5000 kr. per lejlighed.
Det er KUN hvis hele lejligheden bliver ubeboelig at man bliver fuldt kompenseret. F.eks. i de tilfælde man bliver nødt til at inddrage køkkenet.

Opdatering: Der har været problemer med opstarten af kompensationen, men forløbet skulle køre nu. Der kan læses mere om kompensationen i logbogen.

Er der stilstand i etape 1 og bliver beboere i etape 1 kompenseret for den noget længere byggeperiode?

Nej, arbejde i etape 1, pågår, men har taget længer tid end forventet. Som man kan se på pladsen, er der kommet flere mandskabsskurer, dette fordi entreprenøren har hente flere håndværkere ind på sagen for at arbejde hurtigere.
Alle for kompensationen for den tid man ikke har kunne benytte sin 5. sal og således også beboerne i etape 1 for den noget længere byggeperiode end forventet.

Andet

Er det muligt at benytte hulrummet i reposen til opbevaring?

Bestyrelsen undersøger sagen, og hvilke økonomiske konsekvenser til vil have for projektet.

Vil det være muligt at få en besøgsdag i mock-up lejlighederne?

Jo, det vil være muligt. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning. Da det er ubeboede lejligheder vil de dog ikke se helt ud som de færdige lejligheder, men blot give et indtryk af kvisten, som den vil se ud indefra.

Kan man få lavet nye vinduer i sammenhæng med byggeprojekt?

Muligvis, men det bliver ikke en option til byggearbejdet og eventuelt noget som skal aftales særskilt med entreprenøren.

Bliver altanen lige så bred som i dag?

Som udgangspunkt er den nye altan samme dimensioner som den gamle.

Hvordan forholder beboere sig der har køkken på 5. sal?

Som udgangspunkt bliver alt reetableret som det var, men i forbindelse med køkkener på 5. sal, vil alle disse beboere blive kontaktet omkring individuel behandling af sagen.

Status pr. 5. november 2015

Er der også fejl og mangler på modsatte side af taget?

Vi ved at der er nogle af de samme problemstillinger på den modsatte side af taget for kvistene, den siden som entreprenøren ikke skal arbejde på. Hvad omfanget af disse fejl er, men også fejlene på samme side som kvisten, kender vi ikke endnu, men er i fuld gang med at undersøge dette.

Der er sket noget med mit køkkenloft, hvem skal jeg kontakte?

Kontakt Ejendomskontoret, Annette sidder med til alle byggemøder og kan sikre at din henvendelse bliver overleveret til entreprenøren.

Hvor henvender man sig med individuelle spørgsmål?

Et par uger inden entreprenøren går i gang i de enkelte lejligheder, laver de en forregistrering, hvor hele lejligheden bliver gennemgå og individuelle forhold kan aftales.. Hvis man har behov for opklaring af individuelle spørgsmål inden forregistering, er man velkommen til at henvende sig til sekretariatet.

Hvor langt er i nået på nuværende tidspunkt?

Der er kommet to kviste på skyttegade og tre kviste på Struenseegade. Der er etableret Støvvægge i mange af lejligheder på struenseegade og demontering her er påbegyndt. Vi er lige nu på etape 1, 2 og 3.

Har det været nødvendigt at afspærre 4. sal i nogle af de første lejligheder?

Af de første 8 lejligheder i etape 1 har der været behov for at skulle ned på 4. sal i 1 lejlighed. Desværre kan vi ikke sige noget om hvorvidt der er behov for at komme ned på 4. sal før man åbner op i de enkelte lejligheder.. Der tegner sig dog et billede af, at vi IKKE skal ned til 4. sal i alle lejligheder.

Hvad er status på forlig i voldgiftsagen og status på for økonomi generelt for kvistprojektet?

Indtil videre ligger kvist projektet inden for det godkendte budget. Afhængigt af omfanget med de nye fejl og mangler i taget, kan der være behov for at indhente yderligere finansiering.

I forhold til status med forlig, har vi fået 2 mio. fra Grubbes forsikring. Ca. 1,8 mio fra de tidligere rådgivere, samt nogle mindre beløb fra voldgiftnævnet. Derudover har vi fået yderligere 750.000 fra MTH.. Vi således fået omkring 4-4,5 mio udover de 10 mio fra MTH.

For den økonomisk situation generelt, er det vigtigt at pointere at vi er en stærk foreningen, vi er meget attraktive, ligger super godt, har meget konservative belåning og afdrager årligt et meget betydeligt del vores gæld.

Hvad er grunden til at der er 'hul' i overdækningen mellem etape 1 og 3?

For at hente ind på den originale tidsplan, er der etableret en ekstra overdækning til etape 3. Når entreprenøren, meget snart, er færdig med de udvendige arbejder på etape 1, vil overdækningen herfra, rykke videre til etape 2.

Hvor farligt er det med de skimmel skader som er konstateret?

Det er aldrig hensigtsmæssigt med skimmelskader, men det er ikke noget man skal være særligt bekymret for. Med det nuværende projekt, får vi fjernet og saneret alle evt. skimmel og svampe skader.

Får vi hjælp til at bære tunge ting i forbindelse med gulvslibning på 5. sal?

Nej, det er ikke inkl. i projektet, men beboere på 5. sal opfordre til evt. at oprette en “taskforce” gennem facebook-gruppen og herigennem hjælpe hinanden.

Mangler der et svar?

Vi modtager gerne spørgsmål vi har glemt at tage med.

Har du spørgsmål du ønsker et direkte svar på, beder vi dig venligst kontakte Ejendomskontoret.