Vil du bygge om?

Oversigt

Byggeansøgning
Køkken
 Badeværelse
 Mur- og væg gennembrydninger
Sikkerhedsdøre
Sammenlægning af lejligheder
Køb af 5. sals repos
Døre, karme og fodpaneler
Plantegninger

Byggeansøgning

Ombygninger skal følge de almindelige regler fra Københavns Kommune (KK), lokalplaner og byggelovgivning. Som andelshaver skal du dog være opmærksom på, at du ikke selv ejer ejendommen og du derfor aflevere en byggeansøgning samt fuldmagt til bestyrelsen, i sager hvor der er behov for byggetilladelse.

fuldmagtsskabelon.pdf (kk.dk)

Nogle ombygninger kræver ikke byggetilladelse af Københavns Kommune, men derfor skal Bestyrelsen stadig orienteres om disse arbejder. Følgende arbejder kræver ikke byggetilladelse fra KK:

 • Skillevægsændringer, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om tilladelse)
 • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
 • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge (Fjernes vægge kræver det tilladelse, da det kan betyde en formindskelse af antallet af rum)
 • Renovering eller udvidelse af badeværelse (Ændring af afløb eller vådrummet kræver dog en tilladelse)
 • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre

Alle byggeansøgninger skal nu laves digitalt her: Digital ansøgning om byggetilladelse
Du finder fuldmagten her: Oversigt over blanketter
Skal du ikke bruge byggetilladelse, kan du finde vores interne blanket her.

Bestyrelsen har behov for 3 eksemplarer af både byggeansøgning/blanket, fuldmagt, tegninger og evt. konstruktive beregninger, som afleveres på ejendomskontoret senest 3 dage før et bestyrelsesmøde. Herefter vil bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde underskrive ansøgningen og fuldmagten.

HUSK
Du må IKKE ændre eller fjerne nogen af vores fælles installationer. Ventilationskanaler fra toilet/bad samt ventilationskanaler fra køkkenet må ikke på nogen måde kompromitteres (fjernes/bores/skrues/boltes i). der må kun opsættes recirkulations udsug i køkken, dette skyldes at vores ventilationskanaler er i dårlig stand. Åbningerne til lejlighedernes ventilationskanaler skal også være tilgængelige. Du må desuden ikke ændre/fjerne centralvarmestrengene, gasledningen eller brugsvandsstrengene.

Køkkenombygninger

 • Du skal bruge en fuldmagt og en byggetilladelse. Dem får du ved henvendelse til ejendomskontoret.
 • Du skal udarbejde en projektbeskrivelse:
  • Definér dit projekt (i detaljer)
  • Fremvis en tegning, hvor du viser hvordan det nye projekt vil se ud
 • Aflever fuldmagt, byggetilladelse, projektbeskrivelse og tegninger på ejendomskontoret, og bestyrelsen vil kigge det igennem på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det bliver godkendt, sendes ansøgningen retur. Hvis det ikke er godkendt får du også ansøgningen retur med en forklaring på afslag og forespørgsel på eventuelle mangler.
 • Du sender selv den godkendte ansøgning til Københavns Kommune.
 • Når du har den endelige godkendelse fra KK, kan du påbegynde ombygningen
 • Det nye køkken vil følge de gældende afskrivelsesregler.

Badeværelsesombygninger

 • Du skal bruge en fuldmagt og en byggetilladelse. Fuldmagten henter du på Københavns Kommunes hjemmeside.
 • Du skal udarbejde en projektbeskrivelse:
  • Definér dit projekt (i detaljer)
  • Fremvis en tegning, hvor du viser hvordan det nye projekt vil se ud.
 • Aflever fuldmagt, byggetilladelse, projektbeskrivelse og tegninger på ejendomskontoret, og bestyrelsen vil kigge det igennem på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det bliver godkendt, sendes ansøgningen retur. Hvis det ikke er godkendt får du også ansøgningen retur med en forklaring på afslag og forespørgsel på eventuelle mangler.
 • Du sender selv den godkendte ansøgning til Københavns Kommune.
 • Når du har den endelige godkendelse fra KK, kan du påbegynde ombygningen
 • Det nye badeværelse vil følge de gældende afskrivelsesregler.

Tænk også lige over din underbo

Hvis du skal have nyt afløb, kan det være nødvendigt at gå igennem etageadskillelsen og lave ændringer nede hos din underbo. Disse ændringer skal udbedres. Det er selvfølgelig en udgift, du skal indregne i dit projekt. Bestyrelsen anbefaler at du lige går ned og sig ‘hej’ og forklarer hvad du overvejer.

Hvis du overvejer gulvvarme med centralvarmevand skal du vide at dette vil blive registreret som en ekstra varmekilde(radiator).

Badombygninger er vigtigt at få gjort rigtigt første gang

At støbe badeværelsesgulve og gøre dem vandtætte er ikke en gør-det-selv opgave for alle! Husk at din drøm af et bad nemt kan blive til samtlige af dine underboers mareridt hvis arbejdet ikke udføres korrekt.. Bestyrelsen anbefaler at badeværelsesombygninger foretages af fagfolk med dertil følgende garantier.

Mur og væg gennembrydninger

 

 • Du skal bruge en fuldmagt og en byggetilladelse. Dem får du ved henvendelse til ejendomskontoret.
 • Du skal udarbejde en projektbeskrivelse:
  • Definér dit projekt (i detaljer)
  • Fremvis en tegning, hvor du viser hvordan det nye projekt vil se ud.
 • Aflever fuldmagt, byggetilladelse, projektbeskrivelse og tegninger på ejendomskontoret, og bestyrelsen vil kigge det igennem på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det bliver godkendt, sendes ansøgningen retur. Hvis det ikke er godkendt får du også ansøgningen retur med en forklaring på afslag og forespørgsel på eventuelle mangler.
 • Du sender selv den godkendte ansøgning til Københavns Kommune.
 • Når du har den endelige godkendelse fra KK, kan du påbegynde ombygningen

Hvis du vil fjerne nogen af de murede (bærende) vægge SKAL du fremsende en ingeniør beregning på den lastbærende konstuktion du vil erstatte væggen med.

 

Sikkerhedsdøre

Det er muligt for andelshavere at skifte lejlighedernes udgangsdøre (entré og køkkentrappedøren) fra de nuværende originale døre til sikkerhedsdøre.

Læs mere om sikkerhedsdøre her.

Sammenlægning af lejligheder

Det er muligt at sammenlægge lejligheder, typisk de små. Du skal først undersøge om den lejlighed du bor i må sammenlægges med nabo/over/underbo. Det vil du kunne få svar på hos KK. Dernæst skal du erhverve lejemålet. Derefter er der et par krav:

 • Du kan sløjfe og blænde én køkkendør samt én entredør, således at der kun findes 1 entredør og 1 bagdør. Dette skal gøres efter gældende myndighedskrav ifht. brandkrav. (Dette er ikke et krav)
 • Alle flader, der vender ud mod vores fælles områder (her opgangene), skal afsluttes med alle de lister, paneler, malingsfarver, stafferinger og nuancer der er i det konkrete område. Formålet er at man ikke kan se det gamle dørhul og at væggen fremstår pæn og harmonisk, så den passer ind i den pågældende opgang.
 • Du skal sløjfe én el-måler, og genetablere el-forsyningen fra den tilbageværende el-måler, så den dækker hele lejligheden.

Og til dette skal du bruge:

 • Du skal bruge en fuldmagt og en byggetilladelse. Dem får du ved henvendelse til ejendomskontoret.
 • Du skal udarbejde en projektbeskrivelse:
  • Definér dit projekt (i detaljer)
  • Fremvis en tegning, hvor du viser hvordan det nye projekt vil se ud.
 • Aflever fuldmagt, byggetilladelse, projektbeskrivelse og tegninger på ejendomskontoret, og bestyrelsen vil kigge det igennem på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis det bliver godkendt, sendes ansøgningen retur. Hvis det ikke er godkendt får du også ansøgningen retur med en forklaring på afslag og forespørgsel på eventuelle mangler.
 • Du sender selv den godkendte ansøgning til Københavns Kommune.
 • Når du har den endelige godkendelse fra KK, kan du påbegynde ombygningen
 • Du kan læse mere i nedenstående link, retningslinjer for sammenlægning.

retningslinjer for sammenlægning JoJo

Køb af 5. sal repos

Kontakt først ejendsomkontoret ,og forelæg dit ønske. Ønsket vil blive videresendt til vores administrator.

Bestyrelsen arbejder på at få denne procedure gjort til en præcedenssag, så det bliver lettere og hurtigere at iværksætte, idet bestyrelsen ikke skal drøfte hver enkelt ansøgning.

Læs mere om repoudvidelser her. 

Døre, dørkarme og fodpaneler

I forbindelse med ombygninger er der gennem tiden opbygget et lager af gamle døre, dørkarme og diverse fodpaneler. Hvis du skal til at bygge om, og har brug for en gammel dør eller nogle meter fodpanel, kan du med fordel henvende dig på ejendomskontoret. Kontakt også meget gerne ejendomskontoret, hvis du har brug for at komme af med gamle døre, dørkarme eller fodpaneler, så vi kan opbevare disse til gavn for andre beboere.

Plantegninger

Vi har scannet en del af de gamle tegninger fra vores arkiv Vi gør opmærksom på, at de skal bruges vejledende, da disse primært er taget fra stueplan, og derfor kan have enkelte fravigelser fra virkeligheden.

Du kan hente dem på følgende sider:

Karré 1
Karré 2
Karré 3
Karré 4