Gård 4

Gårdgruppen i gård 3 og 4

De indre gårde i karre 3 og 4 har  løbende gennemgået store forandringer og er blevet stadig mere grønne. I 2012 blev den sidste asfalt fjernet i forbindelse med et kloakprojekt og gårdgrupperne i karre 3 og 4 var med til at planlægge udformningen af de nye gårde. I forbindelse med altanprojektet i 2014/15, opsatte vi drivhuse.

Gårdgrupperne er åbne for alle der har lyst at være med til at præge gårdene. Vi mødes normalt i det tidlige forår for at planlægge hvilke sommerløg og blomster vi gerne vil plante på forårets gårddag. Vi står for det praktiske i forbindelse med afholdelse af gårddagen, altid med stor hjælp og støtte  fra Trudy. I efteråret mødes vi for at planlægge hvilke forårsløg vi gerne vil have til det kommende forår og igen planlægger og afholder vi efterårsgårddagen.

Vi vil rigtig gerne være flere! Arbejdsbyrden er meget begrænset og der er stor forståelse i gruppen for at man nogen gange kan være forhindret i at deltage. Er du bruger af gården og har ønsker til hvordan den skal beplantes, måske en yndlingsblomst du savner eller har du et ønske til hvad vi skal dyrke og kunne høste højbedene, så henvend dig på ejendomskontoret eller skriv til Trudy på jojogaard@gmail.com