Projekter

I en forening på AB JoJo’s størrelse, vil der altid være nogle projekter løbende. De fleste projekter vil blive kørt af bestyrelsens udvalg, dog vil nogle projektet blive kørt af eksterne udvalg der er autonome i forhold til bestyrelsen. Du kan på disse sider læse mere om de større projekter, hvem der er tovholder og seneste nyheder fra disse projekter.