Vil du fremleje?

Betingelserne for fremleje kan læse du læse om § 12 i foreningens vedtægter. Her fremgår det, at det er tilladt at fremleje i op til et år uden særlig grund – og op til 3 år med særlig grund. Alle fremlejere, samt betingelser for fremleje skal godkendes af bestyrelsen.

Herudover skal betingelserne for fremlejen overholde lejeloven.

AB JoJo ser af hensyn til lejeniveauet gerne, at man fastsætter lejen som boligafgift + 10%, når man fremlejer sin lejlighed. A/B JoJo kan dog ikke rådgive dig nærmere omkring fastsættelse af din leje i forbindelse med fremleje. Lejens fastsættelse er reguleret af regler i lejeloven og boligreguleringsloven, og i sidste ende er det Huslejenævnet, der vurderer berettigelsen af en given leje. Hvis du vil sikre sig, at du tager den rigtige leje, kan du mod et mindre gebyr søge om forhåndsgodkendelse af lejen hos Huslejenævnet. Læs nærmere her: https://www.kk.dk/artikel/forhaandsgodkendt-husleje.  

Vi skal derfor for god ordens skyld gøre opmærksom på, at AB JoJo’s godkendelse af din fremlejetager og betingelserne for fremlejemålet alene sker iht. foreningens vedtægter § 12 omkring reglerne for fremleje i foreningen. Læs nærmere her: https://abjojo.dk/information/fremleje/.  

AB JoJo er ikke ansvarlig for, at du i forbindelse med din fremleje overholder lejelovgivningen og herunder reglerne om lejens fastsættelse. Det er dit eget ansvar, og hvis du er i tvivl, kan vi kun opfordre dig til selv at søge juridisk/professionel bistand.”  

Standard lejekontrakt og ansøgning om fremleje, kan hentes her:
Lejekontrakt og Ansøgning om fremleje