Vi venter på Københavns Kommune

Der arbejdes fortsat på højtryk på at igangsætte projektet med udskiftning af foreningens kviste. Der er nu underskrevet kontrakt med Curacon (den vindende entreprenør), og alle står klar. På nuværende tidspunkt er den langsomme sagsbehandlingstid i Københavns Kommune, det eneste der bremser os i, at komme i gang.

Kommunen har i 11. time stillet krav om en smallere konstruktion i taget, end den projekterede. Der er fundet en løsning, som giver et smallere udtryk med lidt mere glasareal, men som selvfølgelig ikke går på kompromis med det konstruktive princip og i øvrigt ligger inden for vores budget.

Kommunens krav har desværre presset tidsplanen, så det vides ikke præcist hvornår arbejdet kan påbegyndes.

Vi kan kun sige, at så snart godkendelsen foreligger, kan Curacon lægge ordrer hos div. leverandører og udarbejde en specifik tidsplan.

Hvis I tilmelder jer nyhedsbrevet via hjemmesiden (se nedenfor), vil I få information, så snart vi ved mere om tidsplanen.

Problematikken vedr. altandøre er endt med, at vi får udadgående døre. Leverandører og entreprenører var i sidste ende nødt til at stille forbehold over for indadgående døre, og bestyrelsen vurderede derfor, at det ikke var forsvarligt at have indadgående døre.

Ved den ordinære generalforsamling, fortalte vi, at vi ønskede at afholde et opstarts/informationsmøde for alle 4./5. salene i midten af maj, men fordi vi stadig afventer byggetilladelse fra kommunen, bliver dette ligeledes skubbet. Vi håber dog, at vi kan afholde et informationsmøde i starten af juni, men vil selvfølgelig orientere nærmere om dette, når vi ved mere.