Nyt fra Bestyrelsen – Ultimo Maj 2015

Kulturlejligheden er næsten færdig – vil du være med til at sætte dit præg på den?

Kulturlejligheden på hjørnet af Struenseegade og Jesper Brochmands Plads er næsten færdig og kun de sidste detaljer mangler at komme på plads. Vi glæder os til snart at kunne tage den i brug.

HUSK at du kan være med til at sætte dit præg på brugen af kulturlejligheden ved at melde dig ind i kultur-gruppen (ved at sende en mail til sekretariat@abjojo.dk, skriv “kulturlejlighed” i emnefeltet). Alle der har meldt sig til vil snarest blive indkaldt til det første møde.

Grønt I Gaden

Første møde i projektet Grønt i gaden er blevet afholdt med gode input fra de fremmødte beboere. Der bliver arbejdet videre med projektet, og det er stadig muligt at melde sig til projektgruppen ved at skrive en mail til sekretariat@abjojo.dk, skriv “Grønt i gaden” i emnefeltet, så bliver du inviteret med til næste møde.

Udskiftning af kvist

Københavns Kommune har færdigbehandlet byggetilladelsen. Desværre har kommunen ikke godkendt byggeriet i den form, det blev forelagt generalforsamlingen. Kommunen har blandt andet stillet krav, der kommer til at ændre på udformningen af kvistene. I bestyrelsen er vi klar over, at det er en frustrerende proces for alle 4. og 5. sals lejligheder. Desværre er meget uden for AB JOJO´s hænder. Vi håber, at I vil vise forståelse for, at bestyrelsen gør at hvad der står i vores magt for at finde den bedste løsningen inden for de rammer, der er mulige.

Der vil i løbet af juni blive afholdt et informationsmøde om kvistprojektet for alle interesserede beboere, hvor bestyrelsen vil fortælle mere om konsekvenserne af Københavns Kommunes krav samt selve byggeprocessen, evt. tilvalg og ikke mindst tidsplanen. Der meldes en endelig dato ud, så snart det er muligt. Inden informationsmødet vil der blive omdelt yderligere informationsmateriale om Københavns Kommunes krav.

Det er stadig uvist, hvornår byggearbejdet kan gå i gang, men vi håber at det sker senest i slutningen af juni, dog med forbehold for ændringer.

Sommerferie i bestyrelsen

Bestyrelsen holder sommerferie i hele juli. Der afholdes bestyrelsesmøder igen fra august, og det er muligt at træffe repræsentanter fra bestyrelsen onsdag den 5. august kl. 17.00 – 18.00 på ejendomskontoret (og alle første onsdage i måneden fremover).

Toilet i Brorson Gård

På generalforsamlingen i april blev der spurgt til muligheden for at etablere/genetablere et toilet i gård 2. Bestyrelsen arbejder på en løsning, og er i dialog med Gårdlauget herom.

Automatiske portåbnere på vej

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, skal alle porte udstyres med automatiske portåbnere. Disse er nu bestilt, og kan snart opsættes.

Altankasser i forskellige størrelser

Det er muligt at købe altankasser på ejendomskontoret. Altankasserne er af galvaniseret stål og er godkendt til at hænge såvel på yder- som inderside af altanen. Vær opmærksom på at der er fire forskellige størrelser, så hvis du skal dække hele altanen, skal du være opmærksom på, at du får de rigtige størrelser med hjem.

Forbedring af hjemmeside

Som flere af jer har bemærket, er den nye hjemmeside i luften. Vi allerede har fået mange tilmeldinger til nyhedsbrevet, og opfordrer fortsat alle beboere til at tilmelde sig på ab-jojo.dk/nyhedsbrev. Beboer- og kommunikationsudvalget arbejder stadig på, at fylde hjemmesiden med tekst og information, så der vil flere steder være mangelfuld information. Vi hører meget gerne forslag fra beboerne omkring hvordan vi kan forbedre informationen på hjemmesiden.