Vil du være med til at give input til 5. salsudvidelsesprojektgruppen?

På OGF i maj blev forslaget om at tillade udvidelser på tværs af 5. salsskel vedtaget. Bestyrelsen har nu udpeget Mikkel og Titte som bestyrelsens repræsentanter i den projektgruppe, der skal lave proceduren for hvorledes udvidelserne kan foregå, herunder undersøge de tekniske og juridiske forhold.

Mikkel og Sune (Titte var desværre forhindret) holdt et indledende møde den 23. juni med forslagsstillerne, og arbejdet er nu gået i gang med at få belyst alle de spørgsmål der er og som der skal tages højde for. Dette arbejde pågår henover sommeren.

Er du interesseret i projektet og måske gerne vil være med i projektgruppen (der må påregnes ulønnede arbejdsopgaver svarende til 1-3 timer om ugen over de næste 2-3 måneder), så skriv til:

5sal-abjojo@googlegroups.com

eller gå ned til Annette på kontoret og aflever et telefonnr. eller en mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig. Er projektgruppen ikke noget for dig, men du har spørgsmål og bekymringer omkring projektet, vil vi også rigtig gerne høre fra dig. Jo flere spørgsmål der kommer op tidligt i projektfasen, jo bedre et projekt bliver det.

Det er planen at afholde et informationsmøde i august, hvor alle spørgsmål og tanker og ideér drøftes.

Projektgruppen består indtil videre fra beboerside af Mikkel Bunkenborg, Morten Friehling, Jakob Munk, Martin Holmboe, Lars Andrén og Mette Bonde.