Nedtagning af nøglebokse.

Bestyrelsen for A/B JoJo skal hermed henstille til dig der har opsat nøgleboks på foreningens fællesareal, såsom rosengitre, kældervinduer eller mur/væg at den skal nedtages hurtigst muligt. Eventuelle skader på vægge skal udbedres.

Mangler ved skadeudbedringen kan afstedkomme ekstraarbejder, som foreningen lader udføre på dine vegne, og som efteropkræves hos dig.

Installationer på fællesarealer skal altid forinden opsætning godkendes af bestyrelsen eller være i overensstemmelse med en generalforsamlingsbeslutning.

Såfremt du ikke har nedtaget nøgleboksen inden d. 22. oktober 2023, vil nøgleboksen blive nedtaget og muren renoveret for din regning. Når faktura foreligger, vil du blive opkrævet for arbejderne.

Vi henstiller til at man som alternativ til nøglebokse, bruger kommercielle løsninger.