JoJo Nyhedsbrev Stigstrengsprojektet Maj.

Kære Beboere,

Øens VVS er nu klar til at starte opsætning af de første dele af byggepladsen i indeværende uge og beboermødet for karré 2 har været afholdt den 02.05.2024. Slides kommer op på hjemmesiden snarest.

Tidsplan

De foreløbige tidsplaner for entreprenørens udførelse af stigstrengsprojektet er nu klar og I kan finde dem i varslings Appen, se mere information forneden. I slutningen af ugen vil de også uploades til hjemmesiden.

Entreprenøren starter inden sommerferien i to opgange i Karré 2 og hele kælderen i karré 2. I efteråret 2024 går de i gang i Karré 1, i første kvartal af 2025 i karré K4 og i andet kvartal i karré K3.

Derudover er der lagt op til at alle stigstrengsventiler til varmeanlægget til samtlige fire karrer monteres i løbet af sommeren 2024 udenfor fyrringsæsonen for at minimere gener med varme afbrydelser. Som udgangspunkt ligger de fleste af disse ventiler udenfor kælderrummene og entreprenøren er ved at få overblik over hvilke kælderrum der kræves adgang til i denne forbindelse og vil varsle dette særskilt for Karré 1,3 og 4. hurtigst muligt (karré 2 er varslet allerede).

På tidsplanerne for jeres karré vil i kunne finde jeres lejlighed og i hvilke uger der forventes at være arbejder inde i lejligheden. Arbejderne i kælderrummene i karréen vil starte op ca. 4 uger før opstart i ens karré og afslutte samtidigt med karréen. Dvs. der er arbejder i kælderen i hele perioden. Karré 2 er blevet varslet rydning af kælderrum. Det er typisk kun kælderrum ud mod gårdene der er berørte af vandprojektet. Kælderrum ud til gaden vil oftest være uberørte.  Varslingen vil indeholde oplysning om det påkrævede omfang af rydning. Det vil sige om det skal ryddes fx 1m ind eller hele kælderrummet.

Førregistreringen vil blive varslet med to ugers varslingen i opgangen og vil typisk ligge præcis en uge før opstart, det vil sige mandagen før opstart i opgangen.

Ved førregistreringen vil entreprenør lægge en tilvalgsseddel i lejligheden, hvor i som beboer kan tilvælge nyt brusehoved, bruseslange, vandhane mm.

Byggeplads

Der har været forskellige logistiske udfordringer grundet alle nuværende og kommende byggeprojekter i området, hvorfor vi har været nødt til at rykke noget af byggepladsen ude fra vejarealerne og ind på vores egen matrikel på Jesper Brochmands plads på de fire chausséstens arealer, som vil blive belagt af henholdsvis mandskabs- og materiale containere.  Arbejderne i området har ligeledes forsinket Hofor med at skifte vores vandstik, som vi gav i opdrag tilbage i august 2023, da de ikke kunne få gravetilladelser.

Varslingsapp (Echoapp) og varslinger

Du kan allerede nu finde tidsplaner og hvem gør hvad dokumentet fra EGF i varslingsappen. Du kan

downloade Appen her eller på link: tinyurl.com/ab-jojo. Tidsplaner vil også komme op på hjemmesiden i løbet af ugen.

Du skal være opmærksom på at det kun er muligt at registre en bruger pr. lejlighed og at du taster korrekt telefonnr. under oprettelsen, idet du ikke kan afslutte registreringen hvis telefonnr. er forkert.

Mere information findes i folderen her  Udskiftning af vandrør i køkken og bad | (abjojo.dk). Ud over appen vil det være vigtigt at tjekke sin postkasse for varslinger.

De bedste hilsener

Tom Weber, Kirsten Hybschmann og Jonas North

På vegne af vedligeholdelsesudvalget.