JoJo Nyhedsbrev nr. 4 – 2019

Nyt fra bestyrelsen

 

Beboerhøring – Jesper Brochmands pladsen

Da den kommunale finansiering af skybrudsprojektet i Hans Tavsens parken faldt på plads, var pladsen på Jesper Brochmandsgade desværre ikke en del af det. Der er dog efterfølgende kommet den mulighed, at vi via områdefornyelsen kan få en delfinansiering på ca. 500.00 kr. såfremt vi i AB JoJo selv lægger minimum tilsvarende beløb til.

Derfor inviteres der til en beboerhøring onsdag den 13 marts kl 16.30-17.30 i kulturlejligheden, hvor også en repræsentant fra tegnestuen SLA vil deltage.

Kom ned forbi og giv dine input til hvordan pladsen for fremtiden skal se ud. Skal der være flere træer, blomster, sansehave – eller noget helt andet?

Brandsikkerheds-arrangementet

Tak til alle jer som deltog som frivillige i det store fine brandsikkerhedsarrangement

– og en særlig stor tak til Mette Bonde for at få sat det i gang!

Der blev sat ca. 300 røgalarmer op i foreningen, så det må siges at være en succes! Hovedstadens Beredskab stillede op med både mandskab og køretøjer, og der blev afholdt øvelse inde i gården, således at vi nu med sikkerhed ved at brandfolkenes lift kan komme ind af porten, og hvad det kræver af plads inde i gården.

Var du ikke hjemme i weekenden, og mangler du at få sat røgalarm op, må du selv sørge for at få den købt og opsat. Husk at den skal sidde i loftet, og altså hverken på vægge eller ligge ovenpå et skab.  Til OGF i 2015 besluttede vi i fællesskab, at det er pålagt alle beboere, at sørge for at der er sat røgalarmer op – for vores alle sikkerhed.

Anti-grafitti i portene

Vi har udvidet vores anti-grafitti aftale, således at den for fremtiden også gælder inde i portene.

Mød bestyrelsen

Husk at der hver den første onsdag i måneden afholdes ”Mød bestyrelsen” fra kl. 17-18 på ejendomskontoret. Her vil to medlemmer af bestyrelsen sidde klar og kunne hjælpe med de spørgsmål du evt. måtte have til byggeprojekter, praktiske ting mm.

OGF 2019

Årets ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 23. maj i Brorsons kirkes krypt. Der vil naturligvis blive indkaldt som vanligt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!