JoJo Nyhedsbrev nr. 3 – 2019

Nyt fra bestyrelsen

Værksted

De første andelshavere har allerede været forbi ejendomskontoret efter nøgler og retningslinjer til vores nyåbnede værksted. Det koster 300 kr. for en nøgle.

Beboerhøring / ”skilsmisselisten”

Tak til alle jer, som var med til beboerhøringen ang. denne venteliste. Der arbejdes videre på en mulig ny paragraf, som har børnene for øje og tilgodeser alle familiekonstellationer. Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe som i samråd med vores administrator vil komme med et forslag til næste OGF.

Beboerhøring / Forslag til vedtægtsændring §14, stk 3.

Også tak til jer som deltog i denne beboerhøring. Der blev dels talt om få skrevet ind i vedtægterne at tagudvidelser (4./5.sale) altid skal være muligt, så vi udnytter de tomme kvadratmeter på lofterne, og dels debatteret om hvorvidt minimumsgrænserne i §14. stk. 3 skal bibeholdes, hvor de er nu – eller lempes således at flere i fremtiden vil kunne sammenlægge lejligheder. Tak for en god debat med mange gode input, som vi tager med i vores videre overvejelser.

Altanrunde II

Altanudvalget er i fuld gang med de indledende møder til altanrunde II. Siden sidst er der kommet nye regler fra kommunen på området, som også vil have betydning for os, trods at det er 2.runde. Vi arbejder på snarest muligt at kunne fortælle mere, både hvad angår de nye regler, priser osv. 

Retningslinjer for kulturlejlighed / beboerlokale

For noget tid siden blev der delt spørgeskemaer ud til de nærmeste naboer til vores to beboerlokaler, for at vi kunne nedfælde retningslinjer for brugen af disse. 

For fremtiden vil man skulle skrive under på disse før man kan låne lokalerne, så alle er indforstået med brugen af lokalerne. Retningslinjerne er ikke helt ens for begge lokaler. 

Man vil kunne rekvirere dem på ejendomskontoret, og de vil også blive lagt op på hjemmesiden.  

OGF 2019

Årets ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 23. maj i Brorsons kirkes krypt. Der vil naturligvis blive indkaldt som vanligt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Beboerinitiativer: 

Fastelavn

Der er desværre ingen som har meldt sig til at arrangere fastelavns-arrangementet i år. Fastelavnssøndag er den 3. marts.

Besøg af Hovedstadens Beredskab / støttet af Trygfonden

Det er den kommende weekend (23. og 24. feb.) at vi får besøg af Hovedstadens Beredskab, som både vil opsætte gratis røgalarmer i alle lejligheder og fortælle en masse om brandsikkerhed. 

Det er begge dage fra 10-16 på pladsen foran Jesper Brochmandsgade 3. 

På pladsen vil man kunne få gode råd om ”brandsikker bolig”, lære førstehjælp og brandslukning med Ungdomsbrandkorpset og se brandbiler og brandmændenes udstyr. Der er gratis kakao, kaffe og popcorn. 

Derudover vil Hovedstadens Beredskab i samarbejde med en gruppe frivillige beboere her i JoJo,  gå rundt til alle lejligheder og banke på – og tilbyde at sætte røgalarm op gratis. 

Er man ikke hjemme, er det muligt at aflevere en nøgle nede på ejendomskontoret, og så vil Annette sørge for at der vil blive låst op, så der kan komme en røgalarm op. 

Lad os nu sammen få røgalarmer op i alle lejligheder, så vi ikke risikerer flere frygtelige brande som den vi desværre havde i slutningen af 2018. 

Stort tak til Mette Bonde for initiativet!