JoJo Nyhedsbrev 3 – februar 2024

                                                               Nyt fra bestyrelsen

 TAK for god EGF

Tak for det flotte fremmøde til EGF, og for de mange input. Referat udsendes separat. Der kommer uddybende info om det praktiske vedr. stigstrengsprojektet, så snart vi har alle detaljer på plads.

OGF

Årets OGF finder sted tirsdag den 7. maj 2024. så reservér endelig allerede datoen.

Fra verdensmål til hverdagsmål

Bæredygtighed – de næste skridt i ABJOJO

Torsdag d. 21. marts kl. 17.30 i kulturlejligheden – fællesspisning efterfulgt af snak og planlægning

I 2023 afholdte vi en række workshops og fællesspisninger, hvor vi sammen drøftede og udviklede ideer for hvorledes ABJOJO kan blive mere bæredygtig.

Det er nu blevet tid til at samle op på ideerne, komme med nye og planlægge de næste skridt, fX:

– Skal vi øremærke nogle af vores stuelejligheder til ældre og handicappede?

– Skal vi have solceller på tagene?

– Eller skal der etableres en fælles indkøbsordning til dagligdagsvarer?

– Skal vi have en fælles lejlighed til overnattende gæster

– Skal og kan foreningen være med til at sikre indeklimaet i lejlighederne?

– Skal bæredygtighed skrives ind i vores vedtægter?

– Hvorvidt og hvorledes kan bæredygtighed hænge sammen med ”økonomisk ansvarlighed”?

Vi starter med at spise sammen kl. 17.30-18.15. Maden kommer udefra og er vegetarisk. Du er velkommen til at komme efter maden og børnefamilier skal endelig komme og spise og deltage i snakken.

Efter maden faciliter vi en række snakke på baggrund af deltagernes interesse.

Senest tilmelding mandag d. 18 marts:

Af hensyn til madbestilling skal I tilmelde jer på Sekretariat@abjojo.dk

Skift af forsikringsselskab

Vi har skiftet forsikringsselskab fra Købsstederne til Top Danmark.

Entreprise / allrisk forsikring

Vi vil gerne sende en kraftig opfordring til alle beboere om at tegne en entreprise / allrisk forsikring, hvis der skal laves større arbejder i jeres lejligheder.

Altan

Altanprojektet er godt i gang, der er kommet en ny tidsplan som hænger i opgangene.

Hvis du skal have altan, så husk at tjekke din postkasse for varslingssedler. Aflever en nøgle på ejendomskontoret hvis du ikke har mulighed for at være hjemme.

                                                         Nyt fra ejendomskontoret

 Tekstilaffald

Husk at du kan aflevere tekstilaffald (dyner, puder, sengetøj, håndklæder, tøj der er i stykker etc.) i de offentlige containere ved Struenseegade 20 og Hans Egedes Gade 9.
Hos os ryger det desværre i restaffald, og genbrugsbutikker modtager ikke den slags – så lad os nu få det genanvendt i stedet.
Værkstedet

En henstilling til jer der bruger værkstedet om at affaldssortere jeres affald fra jeres projekter.

Vi oplever bla. at der ligger jern og metal i affaldsspanden. Tag det med jer når i forlader værkstedet og smid det i jern containeren.

Hvis affaldsspanden er fyldt, må i meget gerne tømme den 😊