JoJo Nyhedsbrev

Nyt fra bestyrelsen

Brand

Som mange allerede ved, var der desværre en frygtelig brand i en af vores lejligheder fornylig, hvor den pågældende beboer omkom. 

Det skete i beboerens soveværelse om natten, og blev derfor først opdaget, da naboen i næste opgangs røgalarm i køkkenet registrerede røg og begyndte at bippe ( de to rum ligger ved siden af hinanden, og derfor kom røgen derind). Der var desværre ikke nogen røgalarm i den berørte lejlighed. 

Denne frygtelige brand er desværre endnu én som bekræfter statistikken som siger, at de fleste dødsbrande opstår om natten, i hjem uden røgalarmer, og at der i disse brande omkommer lige så mange af røgforgiftning, som at brænde inde. 

Hvad gør man i tilfælde af brand? 

På Hovedstadens Beredskabs hjemmeside www.hbr.dk kan man læse mere om, hvad man skal gøre i forbindelse med brand. 

Det er vigtigt, at man handler hurtigt i tilfælde af brand, og derfor er det godt hvis man på forhånd har gjort sig nogle tanker, og ved hvordan man skal forholde sig, hvis uheldet er ude. Her er nogle af de råd man kan finde på hjemmesiden:

  • Man skal kun forsøge at slukke en brand, hvis man kender sine evner og det slukningsudstyr man har til rådighed. Hvis man er i tvivl, 

så luk døren til branden og søg ud. 

  • Nogle tror, at det er bedst at åbne døre og vinduer, men det er det ikke: Luk ilden inde, det forsinker brandforløbet!
  • Få alle ud sikrest og hurtigst muligt. Når I er ude – så bliv ude! 
  • Hvis der er røg på trappen, skal du blive i din lejlighed og give dig til kende i vinduet. Vi har både for- og bagtrapper, så såfremt der er røg på den ene trappe, er det måske muligt at benytte den anden.
  • Er eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen, og dæk munden til hele tiden. Røgforgiftning er lige så farlig som selve ilden.
  • Ring 1-1-2.
  • Advar dine naboer – også i tilstødende naboopgang. 

Hvordan sikrer man sig mod brand? 

Det kan redde liv at have røgalarm i boligen. Sæt en eller flere op, og test dem én gang om måneden. Skift batterier mindst én gang årligt. 

Hav styr på brandfarlige væsker og gas. Skift ledninger som er i stykker, hav ikke levende lys tændt uden opsyn, og sørg for at kogeplader er slukkede efter brug. Ryg ikke i sengen.

Lav og gennemtænk en flugtplan, så du er klar, hvis ulykken sker. Når der først er brand, tæller hvert sekund! 

Sørg for at have forsikret dig mod brand.

Hvad kan vi som andelsforening gøre for at sikre os mod brand? 

På den ordinære generalforsamling i 2015, blev det under punkt 5e besluttet, at alle beboere skulle opsætte røgalarmer. Det blev dog samtidig understreget, at det naturligvis er svært at kontrollere, om folk reelt fik sat dem op, og derudover om man sørger for at skifte batterier løbende. Men generalforsamlingen besluttede, at det for fremtiden skulle være et krav til alle, i tråd med at det lovmæssigt er et krav, at de skal forefindes i nybyggede boliger. Der blev samtidig noteret, at når fortrapperne på et tidspunkt skal renoveres, skal der også opsættes røgalarmer på fortrapperne. Det er dog vigtigst at de forefindes inde i lejlighederne, idet de fleste brande opstår inde i folks boliger. 

Desværre er der mange beboere, som stadig mangler dette, trods at røgalarmer er den mest effektive måde at opdage røg fra brand, og derved potentielt redde liv. At folk ikke har fået dem opsat kan skyldes flere ting, men vi har i bestyrelsen nu besluttet følgende:

  1. Der indkøbes et parti røgalarmer, så alle beboere kvit og frit kan afhente røgalarmer på ejendomskontoret. Det vil gøre det let for alle at anskaffe sig røgalarmen, så det ikke er dér problemet ligger.
  • Vi vil opfordre alle beboere til at snakke sammen med naboerne i opgangen, om man nu har fået dem opsat. Hjælp hinanden! Måske bor der en ældre beboer eller én som ikke selv kan opsætte alarmen? Det tager vitterligt ikke lang tid at få en røgalarm skruet op, men det kan potentielt redde både naboens og dit eget liv i tilfælde af brand. Måske gir’ naboen en kop kaffe, mens du sætter den op? 
  • Ved salg af lejligheder vil vi sørge for at netop fungerende røgalarm fra nu af er noget som SKAL være opsat, før man kan gennemføre et salg. 

Vi vil melde ud straks de er indkøbt og modtaget, så vi i fællesskab kan gøre noget aktivt for at sikre os bedst muligt mod fremtidig brand.

Byggeri i Rantzausgade

Der er igangsat et byggeri i en ejendom i Rantzausgade, som har givet anledning til bekymring hos flere af vores andelshavere, ift. højden på dette, og hvorvidt det vil påvirke de nærmeste beboere her i JoJo. Bestyrelsen er i dialog med de nærliggende foreninger og den pågældende forening for at få belyst hvad der reelt skal bygges og i hvilket udstrækning det vil påvirke vores forening. 

Nyt fra ejendomskontoret:

Affald i juletiden

Julen står for døren, og det betyder at der snart vil komme en øget mængde affald i alle vores gårde. Husk at sortér dit affald korrekt, og sørg for at containerne ikke flyder over med affald. Oftest er den første container helt proppet, mens der stadig er masser af plads i de næste i rækken. Sørg for at pap klappes sammen, så er der plads til en del mere i containeren. 

Kontoret holder lukket mellem jul og nytår

Ejendomskontoret er lukket for personlig henvendelse mellem jul og nytår, men man kan ringe i telefontiden som sædvanligt. 

Beboerinitiativer: 

Nytår

Der inviteres til et glas bobler og kransekage til alle beboere, nytårsaftensdag den 31. december kl 11 – ved side af juletræet.  Der vil være knaldperler, stjernekastere mm så børn i alle aldre kan skyde nytåret sikkert ind.  

Grønsagsordning

Thorbjørn har taget initiativ til opstart af grønsagsordningen, med friske økogrønsager fra Kiselgaarden. Koordineringen foregår via vores JoJo samkøbsgruppe på facebook. Der leveres grønsagsposer hver 14. dag og de koster 160 kr. 

Her til sidst vil både bestyrelsen og ejendomskontoret ønske alle beboere i JoJo

en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!