AB JoJo Nyhedsbrev marts-april 2022

Nyt fra bestyrelsen

Beboermøde – Udskiftning af vandrør i køkken og bad

Bestyrelsen har igangsat et forberedende projekt for udskiftning af foreningens vandinstallationer. Projektets omfang er endnu ikke færdigdefineret, men kommer som minimum til at indeholde udskiftning af alle de vandrette brugsvandsrør i kælderen samt udskiftning af alle ejendommens lodrette brugsvandrør. De lodrette brugsvandsrør, stigstrengene, går gennem lejlighedernes køkken og toilet.

 Der er afholdt beboermøde om projektet, hvor der var en god diskussion af projektet. Information om projektet og beboermødet kan findes på foreningens hjemmeside under fanen

”Projekter” ”Udskiftning af vandrør i køkken og bad”.

 Sæt kryds i kalenderen for den ordinære generalforsamling 2022

Det er snart tid til den årlig generalforsamling i AB JoJo. I skal derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen

Generalforsamling – mandag den 23. maj 2022 kl. 18

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (søndag den 8. maj 2022). Benyt venligst postkassen ved Ejendomskontoret, Skyttegade 8, 2200 København N, eller e-mail: sekretariat@abjojo.dk. Rettidigt indkomne forslag vil blive kopieret og omdelt til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyt fra ejendomskontoret

Parfume i uldsæbe – sæbe er byttet til uparfumeret

Vi havde ved en fejl fået leveret uldsæbe med parfume. Vaskemidlet til uld i vores fælles vaskerum er nu udskiftet til et nyt parfumefrit vaskemiddel.

Varsling af opsætning af klatreplanter i de lukkede gårde (gård 3 og 4)

I næste måned kommer der håndværkere i gård 3 og 4 og sætter klatreplanter op, så derfor skal vi bede jer alle om at fjerne jeres cykler fra husmurene fra og med den 11. april.

Ekstern venteliste er åben for opskrivninger

Bestyrelsen har besluttet at åbne den eksterne venteliste for opskrivninger igen. Man kan skrive sig op via hjemmesiden.

Hilsen Bestyrelsen