Husk Ekstraordinær Generalforsamling om administratorudbud

I morgen, tirsdag den 13. december kl. 19 på det fri gymnasium, Struenseegade 50.

Dagsordenen er som følger

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Orientering om udbudsproces
  3. Forslag om at skifte administrator til Sven Westergaards Ejendomsadministration a/s
  4. Forslag om betaling for gebyr ved overdragelse

Husk at give din nabo en fuldmagt, hvis du/ i er forhindret i at komme

Vel mødt.