Generalforsamling Gårdlauget Brorson (gård 2)

GL Brorson indkalder til generalforsamling i gård 2.
Det foregår torsdag d. 18. april kl. 17 i beboerlokalet i gård 2.
Forslag skal være Gårdlauget i hænde senest 14 dage før på brorson@probo.dk
Dagsorden og bilag kan også rekvireres via mailadressen.
Mvh Gårdlauget Brorson