Til alle andelshavere i AB JoJo 

Til alle andelshavere i AB JoJo                                                                                                                                                                           

Den 15. december 2022

Vi har reserveret kulturlejligheden, torsdag den 12.  januar kl. 19:00 hvor Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank vil præsentere deres lånetilbud m.m. og besvare spørgsmål.

Andelsboliglån

Ab JoJo’s bank, Dansk Bank, har tilbudt forskellige lånemuligheder til andelshavere i AB JoJo. Tilbuddene skulle efter det oplyste være bedre end det, banken ellers tilbyder dens kunder, fordi Danske Bank kender AB JoJo, herunder foreningens ledelse og økonomi.

Bestyrelsen synes ikke, dette tilbud skulle stå alene. Derfor har vi henvendt os til andre banker, for at spørge om de ville være med.

Danske Bank og Ringkjøbing har afgivet noget på skrift.

De andre banker, vi henvendte os til, vil gerne tilbyde lån til andelshavere i AB JoJo, men alene tage afsæt i en drøftelse med den enkelte låntager. Disse banker har ikke ønsket at afgive skriftlige tilbud.

Der findes forskellige lånemodeller, som kan være inspirerende at stifte bekendtskab med, også for andelshavere, der får lyst til at tale ændrede lånevilkår med egen bank, eller en ny bank.

Bankerne tilbyder fast eller variabel rente. Vi har ikke formået at vriste en veldefineret mur– og nagelfast regulering af den variable rente ud af nogen af bankerne. Bankerne har dog pligt til at varsle renteændringer til hver enkelt låntager.

Finanstilsynet oplyser den 12. december 2022 følgende:

Jeg, (red.: Frederik Waaben) lovede at vende tilbage til dig med en henvisning til de regler, der beskriver, hvordan banker skal oplyse om vilkår for ændringer, inden der indgås en aftale om andelsboliglån.

De relevante regler fremgår af bekendtgørelse om god skik for boligkredit: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/944

Se særligt § 11, stk. 1:

§ 11. Vilkår i boligkreditaftalen om ændringer af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal være klart fremhævet i aftalen, og skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give boligkreditgiveren eller boligkreditformidleren en vilkårlig adgang til at foretage ændringer. ” Citat slut.

AB JoJo vil bede de banker, der på et møde i AB JoJo orienterer om deres lånetilbud, give et bud på deres vilkår for renteregulering,

I forbindelse med lån skal man være opmærksom på, at bankerne formentlig helt konsekvent vil tinglyse lån. Omkostningen ved tinglysning ligger fast, og udgør for 2023 som grundgebyr kr. 1.850 + 1,45% af det samlede lånebeløb.

Du kan til enhver tid indhente lånetilbud på Mybanker.dk

Er du førtidspensionist eller folkepensionist, kan du under særlige omstændigheder få boligstøtte til din andelsbolig. Du tager det som et lån gennem Udbetaling Danmark. Lånet skal betales tilbage, når du fraflytter andelsboligen. Henvendelse herom kan ske til borger.dk

For god ordens skyld slås fast, at AB JoJo’s rolle i denne sag alene er at formidle information om andelshaverlån til vores andelshavere.

P.v.a.  Bestyrelsen i Ab JoJo

Kirsten Hybschmann

Bilag

  • Danske bank:

Særtilbud til andelshavere i AB JoJo samt Q&A

  • Ringkjøbing Landbobank:

Eksempel på tilbud m.v.

  • Bedste banker i 2022

Kort orientering om udvalgte banker.

Danske Bank

Se eksempel på lånetilbud m.v. til andelshavere i AB JoJo, samt Q&A.

Ringkjøbing Landbobank

Se eksempel på lånetilbud m.v. til andelshavere i AB JoJo.

Arbejdernes Landsbank

I 2022 kåret som den bedste bank for 13. år i træk, målt på kundetilfredshed.

Arbejdernes Landsbank afgiver ikke noget generelt tilbud. Arbejdernes Landsbank kender AB JOJO og vil gerne have andelshavere fra AB JoJo som kunder.

Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse er en bank som alle andre – og så alligevel ikke. Merkur Andelskasse arbejder for et bæredygtigt samfund og tager ansvar for vores fælles verden.

Låneaftaler aftales individuelt. Merkur Andelskasse vil derfor ikke afgive noget generelt tilbud

Merkur Andelskasse vil gerne have andelshavere fra AB JoJo som kunder.

2022-12-08 Ringkjøbing Landbobanks eksempel på tilbud til andelshavere i JoJo

2022-12-08 Ringkjøbing Landbobank, flyer

Danmarks bedste banker målt på kundetilfredshed

2022-11-29 Danske Bank Q&A – AB JOJO (3)

2022-12 14 Danske bank, særtilbud til andelshavere i AB JoJo