Altan nyt 2024.

Skal din overbo have en altan?
I slutningen af januar begynder opsætningen af nye altaner i Ab JoJo, men hvad kommer det til at betyder for beboere og gårde?

  • Hvis din overbo skal have monteret en altan, så skal du rydde din altan for alle genstande inklusiv monterede blomsterkasser for at sikre, at der ikke sker skade på dine ting. Opgange hvor der vil blive opsat nye altaner vil blive varslet 1-2 uger før arbejdet går i gang.
  • Hvis du har en cykel stående langs muren, skal denne fjernes så altan.dk kan komme til med deres platform.
  • Beplantning og træer vil blive beskåret så skånsomt og så lidt som muligt for at sikre den nødvendige adgang til gårdene.
  • Cykelstativer nedtages ved opgange, hvor stuelejlighederne får en trappenedgang. De påvirkede Gårdlaug og gårdgrupper vil blive kontaktet med henblik på at gå i dialog omkring hvor cykelstativer skal placeres i fremtiden.
  • Der vil i forbindelse med opsætningen af altaner være en lift, som imidlertid kun vil spærre for porte og opgangsdøre i yderst begrænsede perioder.
  • Der er blevet etableret en byggeplads med materialer mellem gård 4 og Det fri gymnasium, som desværre betyder færre parkeringspladser.

Skal du have en altan?

  • Du skal aflevere en nøgle til din lejlighed på ejendomskontoret senest dagen før den varslede dato, for at altan-montørerne har adgang til din lejlighed. Du vil som beboer blive varslet ca. tre dage før påbegyndelsen af montagen af altanen i din lejlighed.
  • Du har mulighed for at tilkøbe maling af lysning for 3750 kr.

Hvis dette ønskes, skal du sende en mail til sekretariat@abjojo.dk

  • Du har mulighed for at tilkøbe en lås til din altandør til 795 kr. eksklusive moms, som gør det muligt at låse døren inde fra lejligheden. Hvis du ønsker dette tilkøb, skal du give besked til sekretariatet ved at sende en e-mail til sekretariat@abjojo.dk senest den 24. januar 2024. Du vil blive opkrævet separat for dette.
  • Foreløbig tidsplan for opsæt af altan med forbehold for vejr samt uforudsete udfordringer. altan tilmeldte – Karré 1-4