Kære beboere

Der er flere i foreningen, der har fået en henvendelse fra journalister på Berlingske, vedr. mistanke om forkert fastgørelse af vores altaner på 4. sal.

Vi har kontaktet altan.dk for at få en redegørelse med det samme. Abildhauge, der var rådgivere på altanprojektet ved altanrunde 1 er også blevet involveret.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige om sagen har noget på sig eller ej, og maner derfor til besindelse, men vi tager i sagens natur beskyldningerne meget alvorligt.

Vi vender tilbage med mere information hurtigst muligt. Hvis I i mellemtiden bliver kontaktet af journalister omkring altaner på 4. sal opfordrer vi jer til at bede dem rette henvendelse til sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i AB JoJo