Varsling af registrering i alle lejligheder i forbindelse med udskift af brugsvandrør

Til alle beboerne i AB JoJo
Adresse: Struensegade, Skyttegade, Hans Egedes Gade, Jesper Brochmands Gade og
Hans Tavsens Gade

Vi skal hermed varsle påbegyndelse og udførelse af registrering med 6 ugers varsel i forbindelse med den kommende renovering af vandrørene i AB JoJo.
Registrering skal afdække de nuværende forhold i samtlige lejligheder/lejemål i Andelsboligforeningen, herunder også jeres varmeanlæg.
Vi skal have adgang til alle lejligheder og vi skal derfor bede om adgang til din/jeres lejlighed/lejemål:
Dato og tidspunkt fremgår af varslingsplanen (se link)

Registreringen fortages af SINUZ og forventes at tage ca. 10-20 minutter pr lejlighed/lejemål.

I forbindelse med registreringen vil der blive taget fotos af installationerne i din/jeres lejlighed/lejemål.
Aflevering af nøgle. Kan du/I ikke være hjemme i det angivne tidsrum bedes du/I aflevere en nøgle på ejendomskontoret, Skyttegade 8 senest dagen før registreringen.
Nøglen skal være tydeligt mærket med din/jeres adresse.
Nøglen vil blive returneret i din/jeres postkasse, når registreringen er færdig.

denne varsel er blevet omdelt i alle postkasser.

varsling tidsplan for adgang