Rettelse til nyhedsbrev april

VIGTIGE datoer for beboere i AB JoJo

  • Tirsdag den 7. maj kl. 18.00 generalforsamling i Ab JoJo
  • Lørdag den 4. maj opgangsfest med dine naboer i opgangen
  • Lørdag den 25. maj fejring af AB JoJo

Varsling af afspærring af parkeringspladser på gaden i forbindelse med opsætning af altaner
Kære bilejere altanprojektet er i fuld gang og rykker nu ud på gaden, så hold øje med løbende varsler af afspærringer ud for de lejligheder, som skal have nye altaner. Hvis du i en periode ikke kan holde øje med og ved behov flytte din bil, så orienter dig gerne i tidsplanen for altanopsætningen, som findes under Ab JoJos hjemmeside.

Fejring af AB JoJos 100-års fødselsdag

Opgangsfest: lørdag den 4. maj har du og dine naboer i opgangen muligheden for at forlænge snakken på bagtrappen, ved postkassen eller mellem altaner over en fælles middag. I får som opgang en invitation på hoveddøren, hvor I kan melde jer til.

Scan og se mere om opgangsfesten:

Fælles fest: lørdag den 25. maj fejrer vi i fællesskab hundredåret for Ab JoJo. Vi holder en beboerfestival og da vi er en mangfoldig gruppe af beboere, vil vi gerne sammensætte et program med noget for enhver. Vi tager fat i nogle af vores naboer og hører om de vil komme forbi og hjælpe os med at fejre dagen, men måske du også har et indspark til dagen?

Vi vil derfor gerne både høre fra dig, som
– har en slack-line
– vil lave en kagekonkurrence
– har boet her i 80’erne og kan fortælle om kvarterets udvikling
– har et petanque-sæt
– gerne vil lave en tøj-reparations cafe
– brænder for at holde et foredrag om din cykeltur til Kina i 2015…
– har lavet en skattejagt eller guidet tour i assistentkirkegården
– eller en helt sjette ting som vi slet ikke havde tænkt over 😊

Du kan kontakte Camille og Thorbjørn fra bestyrelsen på denne mail: abjojo100aar@gmail.com

Årets generalforsamling
På generalforsamlingen træffer vi i fællesskab beslutninger om stort og småt i vores andelsforening. Har du et forslag, som du gerne vil stille på generalforsamlingen, så send det inden den 22. april.

Visionsmødet den 21. marts
Den 21. marts samledes vi nogle beboere for at drøfte visionerne for Ab JoJo og de konkrete idéer fra visionsworkshoppene. Til generalforsamlingen vil vi gerne dele et par konkrete idéer fra disse workshops.

Stigstrengsprojektet.

Vi har afholdt opstartsmøde med entreprenøren og afventer lige nu entreprenørens udkast til en revideret tidsplan.

Vi ved der er mange der gerne vil vide datoen for opstart af projektet og ikke mindst opstart i egne lejligheder. Lige så snart vi har modtaget og godkendt tidsplanen sender vi den ud i et nyhedsbrev og hænger den op i opgangene, Vi regner med at det senest bliver primo maj.

Gård dag i gård 3 + 4

Søndag den 28. april kl. 10.00 er der gård dag i gård 3 & 4. Alle mødes i gård 4 kl. 10.00.

Der skal plantes spiselige blomster, krydderurter mm. Gårdgruppen giver pizza og drikkevarer.

Gård dag i gård 2.

Søndag den 5. maj kl.10.00 afholder gård 2 (Gårdlauget Brorson) gård dag. Kom og vær med til at gøre gården hyggelig.

Generalforsamling i gård 1.

Generalforsamling i Gårdlauget Rantzausgård.

Tirsdag den 30. april er der generalforsamling i Gårdlauget Rantzausgård. Dette afholdes i Kulturlejligheden kl. 18.00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.