Nyt fra kvistprojektet – December ’15

Nyt om KKs beslutning om placering af værnet

Bestyrelsen har holdt et møde med Københavns Kommune (KK). På dette møde tilkendegav KK, at de vil tillade den yderst mulige placering af værnet på altaner, der vender mod gårdene (så tæt på tagrenden som muligt).

På kvistaltaner, der vender mod gaden, kræver KK fortsat, at værnet skal flugte med facaden – bestyrelsen er dog i en fortsat dialog med kommunen om dette. Da foreningens fire bygningers tag har forskellige dimensioner, arbejder Svendborg Architects nu på, hvordan værnet kan placeres. Selv hvis værnet ender at flugte facaden, vil den nye kvistaltan stadig være større end de oprindelige kvistaltaner.

Installation af ekstra tagvinduer

Bestyrelsen har fået henvendelse fra beboere på etablering af nye ekstra tagvinduer. På nuværende tidspunkt er det så mange ubekendte om tagets konstruktion, at bestyrelsen opfordrer til, at man venter med ansøgninger, som kræver taggennembrydninger til efter kvistprojektets afslutning eller til vi har et mere klart billede af de nye udfordringer i tagets konstruktion.

Opbevaring i repos

På baggrund af en beboerforespørgsel har Svendborg Architects og Curacon arbejdet med muligheden for et opbevaringsrum i reposen. De har vurderet, at det ikke er muligt at lave en standardløsning og at en eventuel løsning ville blive meget dyr. Da alle reposer er i forskellige størrelse og nogle indeholder rørføring, har bestyrelsen valgt ikke at gå videre med at designe en standardløsning som tilvalg.

Fremvisning af mock-up lejligheden

Fremvisningen af mock-up lejligheden er desværre blevet forsinket. Entreprenøren havde håbet på, at kunne genbruge de gamle tagsten rundt om kvisten. Dette har desværre ikke være muligt.

Vi vil fremvise mock-up lejligheden og den nye kvist d. 12. december kl. 13.30. Indgang er gennem køkkentrappen i Skyttegade 8 (Gård 1)

Tidsplan

Det blev oplyst på infomøde og tidligere log-bog, at den nye tidsplan ville være klar i løbet af 3 uger. Denne frist er nu overskredet, da Curacon er blevet yderligere forsinket pga. det ubekendte i taget. Det er selvfølgelig beklageligt, og Bestyrelsen har igen rykket for en tidsplan. Curacon fortæller, at tidsplanen skulle være færdig i denne uge (uge 49), så bestyrelsen forventer at kunne informerer alle beboere i næste uge (uge 50).

Den tidsplan der kommer, vil dække hele projektet og inkluderer både arbejdet på kvisten og det uforudsete tagarbejde. Der tages selvfølgelig forbehold for, at tidsplanen kan ændres.

Etape 1, 2 og 3

På grund af de ubekendte i tagets konstruktion, som blev opdaget på etape 1, er processen og tidsplanen for de første 3 etaper (karré 1) skredet. På grund af praktiske årsager som blandt andet kran og overdækning har det været nødvendigt at påbegynde etape 3 før etape 2 bliver færdiggjort. Curacon forventer at få sat kviste på etape 2 i medio januar, og dermed afslutte det udvendige arbejde i karre 1.

Etape 4

Der har tidligere været snak om at fortsætte arbejdet i etape 7 (karré 3), når etape 3 er afsluttet. Det er i stedet blevet besluttet, at arbejdet fortsætter i etape 4 (karré 2) efter arbejdet på karre 1. Dette gøres blandt andet pga. at taget kan kranes direkte fra karre 1 til karre 2.

God stemning på pladsen

Generelt beretter Curacon, at deres svende er begyndt at få en rutine i arbejdet, og det står klart hvordan arbejdet skal gribes an fremadrettet – både med kviste og tagkonstruktion. Det giver en god stemning på pladsen og forhåbentlig en hurtigere proces fremadrettet.   

Da kvistprojektet er blevet forsinket ind i vinterhalvåret, er der investeret i vintermåtter der sættes op, hvor kvisten er taget af. Derved holdes på mest mulig varme i de berørte lejligheder.