NYT FRA BESTYRELSEN – September 2016

Bestyrelsen undersøger mulighed for låneomlægning

Med de lave renter der er i øjeblikket undersøger bestyrelsen muligheden for at omlægge foreningens lån. Bliver dette aktuelt vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor mulighederne vil blive præsenteret nærmere.

Mangelgennemgang i gårdene i forbindelse med tagprojektet

Curacon vil i forbindelse med opstart i de enkelte gårde foretage en “førregistrering” af gårdanlægget f.eks. belægning og lignende. Dette gøres så evt. skader kan blive udbedret, når arbejdet i den enkelte gård afsluttes.

Ny tidsplan for tagprojektet

Grundet forsinkelser er der er udarbejdet en ny og opdateret overordnet tidsplan for tagprojektet som kan findes på foreningens hjemmeside. Forsinkelser i tidsplanen skyldes bl.a. problemerne med murkronen på etape 4 i  karre 2, hvor en løsning nu er fundet. Desuden er der med den nye tidsplan lavet en ny etapefordeling, hvilket vil sige en ændring i rækkefølgen for, hvornår arbejdet udføres på karre 3 og 4.

Informationsmateriale til 5. sals lejlighederne om tagprojekt

Der er blevet lavet et informationshæfte til femtesalsbeboerne om tagprojektet. Formålet med hæftet er, at femtesalsbeboerne får et overordnet indblik i arbejdet i kvistlejlighederne, måden det kommer til at foregå på, hvilken rolle beboerne har, og hvor man kan henvende sig med spørgsmål. Materialet er henvendt til beboere der med en femtesalslejlighed er direkte berørt af tagprojektet, men øvrige beboere i foreningen kan også få uddybende information om tagprojektet ved at læse i hæftet. Hæftet kan findes på hjemmesiden.

Tider for fremtidige tagprojektmøder

Bestyrelsen inviterer til en række projektmøder, hvor foreningens beboere kan spørge ind til tagprojektet. Møderne for resten af 2016 ligger fast og kommer til at foregår på følgende tidspunkter:

  • Den 3. oktober kl. 19
  • Den 24. oktober kl. 19
  • Den 14. november kl. 19
  • Den 5.december kl. 19
  • Den 19. december kl. 19

Alle møderne holdes på ejendomskontoret.

Facebook

Bestyrelsen vil gerne minde om, at der er en Facebook gruppe tiltænkt AB JoJo’s beboere, hvor det er muligt at dyrke fællesskabet i foreningen, spørge andre beboer til råds, dele overskudsmøbler, invitere til arrangementer osv. Vi gør opmærksom på, at denne gruppe fortsat er beboerstyret, og at det derfor ikke er muligt at kontakte hverken sekretariatet eller bestyrelsen gennem gruppen.