Nyt fra Bestyrelsen – primo november 2015

2015-11-15 00.54.55Energibesparende initiativer i A/B JoJo

Løber dit toilet?

Da vi i A/B JoJo har kollektiv afregningen af vores vand, er løbende toiletter en væsentlig udgift for foreningen. Vores rådgivere har anbefalet os at udbedre de løbende toiletter, da det økonomisk betaler sig tilbage mere eller mindre omgående.

Så hvis du har et løbende toilet, skal du henvende dig til Ejendomskontoret, der vil sørge for, at det bliver udbedret.

Har du en gammel termostat?

Vores rådgivere har ligeledes anbefalet os at udskifte gamle termostater og ventiler, da dette også hurtigt betaler sig ind. Ejendomskontoret vil i den næste tid løbende registrere, hvem der har gamle termostater og ventiler (som på billedet) og udskifte dem. Ejendomskontoret kontakter beboere inden besøget, så de kan udlevere nøgler.

Parknet

Da foreningen nu har afbetalt de etableringsomkostninger vi havde for vores fiberforbindelse hos Parknet,  har vi kunnet genforhandle vores aftale med Parknet. Vi har indgået en aftale, hvor Parknet udskifter vores gamle switche med nyere udstyr, og hvor vi får en nedsættelse af den månedlige pris.

Dette betyder i praksis, at vi fremover vil få en garanteret 200/200 mbit forbindelse i hver lejlighed samt en månedlig ydelse på blot 80 kr.

Vi forventer at Parknet starter udskiftningen af vores udstyr i starten af 2016.

Vores juletræ er nu ankommet

Som nogle beboere måske har set, er vores juletræ nu blevet opsat på pladsen. Traditionen tro vil A/B JoJo afholde julehygge med æbleskiver, glögg og aktiviteter for børn og barnlige sjæle før juletræet tændes.  

Julehyggen bliver afholdt i Kulturlejligheden søndag den 29. november kl. 14:30. Træet bliver tændt søndag kl. 16:30.

Nyt om Kulturudvalget

Første møde i Kulturudvalget er blevet afholdt, med stor succes og dejligt fremmøde. Næste møde er onsdag den 18. november kl. 18.00 – 20.00 i Kulturlejligheden – alle er velkomne, og vi opfordrer til at møde op, hvis man har en ide der kan skabe sammenhold og hygge i foreningen.

Pop-Up-1-800x600Pop-up farm på Jesper Brochmanns Plads

Som nogle måske har bemærket, er der dukket endnu en byggeplads op på Jesper Brockmanns Plads (JBP). Projektet er en POP UP FARM, der er en moderne by-have og et pilotprojekt finansieret af Områdefornyelsen Nørrebro. Pop Up Farmen er en forsmag på, hvordan en del af fremtidens fødevareproduktion kan komme til at se ud. Formålet er  skabe et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt to-etagers vertikalt bylandbrug. Pop Up Farmen kan relativt let sættes op og fjernes igen. Indtil videre er det meningen, at farmen står på JBP i 10 måneder.

I første omgang skal Pop Up Farmen skabe opmærksomhed på Hans Tavsens Park og de planer Områdefornyelsen Nørrebro har med parken i forbindelse med klimatopmødet, COP21, som afholdes i starten af december. Ab JoJos rolle i projektet bliver at være med til at passe farmen, samt bidrage med en smule vand og strøm. Tanken er, at både personale og beboere bliver en del af projektet.
Vi vil senere forklare nærmere om de praktiske detaljer. I mellemtiden kan man læse mere om Pop Up Farmen på deres hjemmeside.