Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2015

Kvistprojektet

Kvistprojektet er desværre ramt af en del forsinkelser, på grund af de tidligere beskrevne krav fra Københavns Kommune (niveaufri adgang, højde på kvisten samt placering af værnet), de faktiske forhold i taget (følgeskader og hvordan kvisten praktisk skal monteret) og kvalitetssikring af mock-up kvisten. Curacon er i øjeblikket ved at udarbejde en ny tidsplan, så snart den ligger klar, vil bestyrelsen kunne informere om forsinkelsernes omfang. En del af de nuværende forsinkelser forventes dog, at kunne blive indhentet senere i forløbet. Vi arbejder lige nu på en større redegørelse. Denne og invitation til endnu et infomøde, hvor Curacon, Svendborg Architects og bestyrelsen vil fortælle om byggeprocessen indtil nu og fremover, forventer vi at sende ud inden for de næste 2 uger.

Der er nu blevet opsat tre nye kviste udover mock-up kvisten. Vi forventer, at processen fra nu af vil køre mere problemfrit.

Forsinkelserne gør, at det endnu ikke har været muligt at holde åbent hus i den mock-up lejlighed, der er blevet etableret. Dette skyldes blandt andet, at foreningen fortsat afventer Københavns Kommunes godkendelse af altanværnets placering. Vi forventer stadig, at holde en fremvisning så snart vi har afklaret situationen omkring værnet med Københavns Kommune.

Opdatering 20/10-15 10.15: Kvistprojektet er IKKE blevet forsinket af værnet, men de øvrigt nævnte dele. Det korrekt at fremvisningen af mock-up derimod er forsinket på grund af værnet, men også da tilpasningerne i forbindelse med kvalitet tog længere tid end forventet.

Projekt-logbog

For at imødekomme ønske om hyppigere orientering om udviklingen i kvistprojektet, har bestyrelsen oprettet en projekt-logbog på hjemmesiden.

Logbogen er lavet til korte og hurtigere opdateringer omkring projektet. Bestyrelsen vil fortsat opsummere udviklingen af projektet gennem nyhedsbreve.

Du kan finde logbogen her: ab-jojo.dk/projekter/kvistprojekt/logbog/

Kulturlejligheden og Kulturudvalget

I forbindelse med istandsættelsen af Kuturlejligheden blev det besluttet, at lejligheden skal bestyres og drives af et Kulturudvalg, der ligger eksternt fra Bestyrelsen.

Kulturudvalget vil nu holde et konstituerende møde, hvor alle interesserede kan møde op. Mødet bliver holdt 4. november 2015 kl. 18-19 i Kulturlejligheden (STG35).

Det vil være Kulturudvalgets opgave, at indrette Kulturlejligheden, afholde arrangementer i foreningen, bestyre brugen af lejligheden og fastsætte retningslinjer for lån af lejligheden samt beboerlokalet i kælderen i Hans Egedes gade 7.

Der er blandt andet forslag om at afholde fællesspisning, juletræstænding, foredrag, digtoplæsninger, ferniseringer og  andre kulturelle arrangementer.

Skriv en mail til sekretariat@abjojo.dk, og mød op den 4. november, hvis du vil være med i kulturudvalget.

Cykeloprydning

Det er tid til den årlige cykeloprydning i vores gårde og kældre.

Der er blevet sat afspærringsbånd på udvalgte cykler, barnevogne og børnecykler etc. i gårdene og i kældrene. Hvis tapen ikke bliver fjernet INDEN onsdag d. 28. oktober, bliver cyklen eller barnevognen kasseret!

Bemærk at diverse klapvogne, legetøj og lignende også er blevet mærket.

Opfølgning på Generalforsamlingen (April 2015)

Bestyrelsen blev på den ordinære generalforsamling i april 2015 opfordret til at undersøge flere sager. Vi har siden generalforsamlingen arbejdet på disse projekter.

Det er nu muligt, at følge fremgangen på projekterne på foreningen hjemmeside.

Du finder oversigten her: ab-jojo.dk/nyheder/opfoelgning-fra-gf-2015/