Nyt fra Bestyrelsen – Februar

Hvilke rammer skal der være for korttidsudlejning? Giv dine input til beboermøde den 27. februar kl. 20

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen vedrørende korttidsudlejning (fx. airbnb). Ønsket er, at skabe større gennemsigtighed om omfang og ansvar i forbindelse med anvendelsen af korttidsudlejningsservices og sikre, at der bliver taget hensyn til naboerne. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne indkalde til et beboermøde den 27. februar klokken 20 i Kulturlejligheden.

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 30. maj

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. maj, når der holdes Ordinær Generalforsamling (OGF). Nærmere information og indkaldelse vil følge.

Vil du sætte dit præg på AB JOJO?

Vil du være med til at drive foreningen, arbejde med vedligeholdelse af bygningerne eller styrke sammenholdet i foreningen? Så har vi brug for dig i bestyrelsen.
Forud for OGF den 30. maj inviterer vi til informationsaften, hvor du kan høre mere om bestyrelsesarbejdet. Tid og sted følger.

Administratoraftale med SWE er underskrevet

Der er nu skrevet kontrakt med SWE. Bestyrelsen er særdeles tilfreds med indholdet i kontrakten. Vi har allerede på nuværende tidspunkt oplevet en meget stor professionalisme fra SWEs side, hvilket tegner godt for vores fremtidige samarbejde.

Send gerne dine forslag til ordinær generalforsamling allerede i dag

Med SWE som ny administrator, får vi en ny og mere dialogbaseret proces omkring indstilling af forslag til OGF. SWE vil være med til at gennemgå forslagene og i samarbejde med bestyrelsen og forslagsstiller kvalificere de forslag, der stilles. Har du derfor et forslag til OGF, så send gerne forslaget til sekretariatet allerede nu.

Økonomi i forhold til ny tidsplan for tagprojekt afholdes inden for budgetrammen

Tagprojektet er som beskrevet i sidste nyhedsbrev blevet forlænget grundet øget skadesomfang, hvilket betyder øgede omkostninger, særligt til stillads. Bestyrelsen har gennemgået det nye budget nøje i samarbejde med byggeledelsen fra Sweco. Aftalen holder sig inden for oprindeligt budget, idet der fra starten er afsat ekstra midler til projektet for at imødekomme uforudsete og uforudsigelige problematikker, som dem vi står overfor nu.

Pop-up farmen flytter til marts

Pop-up farmen på Jesper Brochmands Plads har skabt viden og bevågenhed om fødevareproduktion i byerne i det år farmen har stået på pladsen. Foreningen har støttet projektet med strøm og vand. Farmen vil stå på pladsen til udgangen af marts, hvorefter den vil blive flyttet til et andet sted i byen. Der vil blive afholdt et afslutningsevent for foreningens beboere i slutningen af marts.

Høring om vandrette udvidelser på 5. Sal mandag d. 13. marts kl. 19

Retningslinjerne for de vandrette udvidelser på 5 sal foreligger nu i udkast. Inden de kan færdiggøres har bestyrelsen og projektgruppen brug for input fra andelshaverne. Der inviteres derfor til høring mandag d. 13. marts 2017 Kl. 19 i Kulturlejligheden, Struenseegade 35. Materialet der vil blive brugt på høringen vil blive lagt på foreningens hjemmeside senest 6. marts og kan også hentes på Sekretariatet. Repræsentanter fra bestyrelsen og projektgruppe samt tekniske rådgivere fra Gaihede vil være til stede.

Fastelavn i AB Jo Jo den 26. februar kl. 10.30

Husk at der på søndag afholdes fastelavn i kulturlejligheden. Der vil blive slået katten af tønden og være fastelavnsboller, kakao og hygge. Deltagelse i arrangementet kræver at man på nuværende tidspunkt har tilmeldt sig.

Har du et arrangement for ab jojo’ere du gerne vil fortælle om?

I vores andelsforening er der en nogle super engagerede beboere, der tager initiativ til diverse arrangementer. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe med at skabe opmærksomhed om disse initiativer igennem vores nyhedsbrev. Så send endelig et afsnit eller to om jeres arrangement og så sender vi det ud med nyhedsbrevet.