NYT FRA BESTYRELSEN- December 2016

Valg af administrator – Ekstraordinær generalforsamling 13. december

Det blev på generalforsamlingen besluttet, at der skulle gennemføres et administratorudbud med henblik på enten at vælge ny  administrator eller genforhandle kontrakten med Grubbe Advokater. Der er indhentet 13 tilbud, hvoraf 5 har været inviteret til uddybende samtale. I denne proces har administrationsfirmaet SWE udmærket sig og bestyrelsen anbefaler at SWE vælges som ny administrator på den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes den 13. december kl. 19 på Det Frie Gymnasium. Alle tilbud vil være tilgængelige på ejendomskontoret frem til EGF, og begrundelsen for anbefalingen vil blive uddybet på den ekstraordinære generalforsamling.

Hvem skal betale for gebyr ved overdragelse af andele?

På den ekstraordinære generalforsamling den 13. december, skal der vogså stemmes om hvem, der fremadrettet skal betale for administrationsgebyret, der er ved overdragelse af andele i foreningen. I dag afholder foreningen, som en af de eneste andelsforeninger i Danmark gebyrerne i forbindelse med handler i foreningen. Gebyrer til handler er en stor del af foreningens samlede administrationsomkostninger. Bestyrelsen anbefaler, at disse gebyrer fremover afholdes direkte af de handlende parter, og ikke længere betales samlet af foreningen.

Fyrværkeri skal affyres væk fra stilladsområdet

Nytåret nærmer sig, og for at undgå at vildfarne raketter laver ravage i stilladset henstiller vi til, at alt fyrværkeri ikke afskydes i de områder, hvor der er opsat stillads.

Skål med din nabo nytårsaftensdag kl 14

Nytårsaftensdag kl. 14 holdes en sammenkomst på Jesper Brochmands Pladsen, hvor der vil være mulighed for at skåle med sin nabo, nyde et stykke kransekagekonfekt og kaste med knaldperler. Bemærk, at det er et udendørsarrangement, så husk det varme tøj.

Arbejde på tagprojektet mellem jul og nytår, samt udsmykning

For at holde fremdriften i tagprojektet vil der blive arbejdet mellem jul og nytår. Curacon vil så vidt muligt begrænse støjende arbejder. Vi siger tak til Curacon for den hyggelige udsmykning af gangbroen over Struenseegade. Timerren er sat til:
Tænd; 6.30 – Sluk; 9.00
Tænd; 16.00- Sluk; 23.00

Hjemmesiden er opdateret

Har du forgæves forsøgt at finde opfølgning fra generalforsamling eller andet på hjemmesiden? Hjemmesiden er netop opdateret og vil fremadrettet blive opdateret kvartalsvist. Skulle der dog være information du savner eller noget der er forældet så kontakt endelig sekretariatet, så vi har mulighed for at rette op på det.