Nyt fra Bestyrelsen – august 2015

Nye træffetider ved beboerhenvendelser

Bestyrelsen har holdt sommerferie i juli, men er nu tilbage med god energi. Vi har ændret vores træffetider således at vi fremover vil være at træffe kl. 17.00 – 18.00, dog stadig den første onsdag i hver måned.

Kvistbyggeriet er i gang

Som mange sikkert har bemærket, er kvistbyggeriet nu i gang. Der er opsat stillads og etableret byggeplads.

Byggeriet er begyndt med etableringen af prøveopstillinger (de såkaldte mock-ups). Arbejdet i de to mock-ups er snart færdigt, hvorefter den egentlige byggeproces går i gang.

Curacon A/S står for løbende at informere om projektet i de enkelte opgange og direkte til de berørte lejligheder. Du kan ligeledes følge med på foreningens hjemmeside: ab-jojo.dk/projekter/kvistprojekt

Så snart de to prøveopstillinger er klar, kan interesserede beboere få en rundvisning og se den nye kvist.

Individuelle varmemålere

I forbindelse med generalforsamlingen d. 30. april 2014 blev det vedtaget, at Bestyrelsen skulle søge dispensation for opsætning af individuelle varmemålere i foreningens lejligheder.

Den dispensation har vi nu fået. Det er muligt at se dispensationen fra KK på foreningens hjemmeside: ab-jojo.dk/varme-dispensation

Bestyrelsen vil frem mod næste generalforsamling udarbejde et forslag til, hvordan foreningen i fællesskab kan blive bedre til at spare på varme og vand og samtidig bidrage til en bedre energiudnyttelse i vores bygninger.

JoJo deltager i verdens største motionsløb – DHL stafetten!

t-shirtsSom vi tidligere har skrevet, har vi i år tilmeldt os DHL-stafetten d. 27. august 2015 kl 17.00 i Fælledparken – teltnummer 47.

Kom og mød dine naboer, bestyrelsesmedlemmer og foreningens personale. Alle er velkomne til at deltage. Både som gruppe og som enkeltperson. Vi har tilmeldt 4 hold, så der er først til mølle. Tilmeld dig ved at skrive til Ejendomskontoret her eller til sekretariat@abjojo.dk.

Vi sørger for sandwich, forfriskende drikkevarer, flotte løbe t-shirt og måske også én enkelt øl efter løbet. Hvis du ikke helt er til løb, har skader eller andre gode undskyldninger, skal du alligevel være velkommen og bakke op om løberne.

Læs mere på foreningens hjemmeside: ab-jojo.dk/dhl-2015

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling mandag d. 17. august 2015 kl. 17.00 på ejendomskontoret (Skyttegade 8). Den ekstraordinære generalforsamling behandler de vedtægtsændringer, der blev vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling. Vi forventer ikke det store fremmøde, da det reelt handler om at bekræfte beslutningen fra OGF.

Områdefornyelsen – Nordic Build Cities

Områdefornyelsen Indre Nørrebro har vundet 800.000 kr. til at starte et skitseprojekt i Hans Tavsens  Park. Det betyder at hele projektet omkring parken og områderne omkring blågårdskolen opstarts før end først forventes.

Læs mere på områdefornyelsens hjemmeside (kk.dk/omraadefornyelsenoerrebro) eller følg med på deres facebookside (facebook.com/omraadefornyelsennoerrebro). Bestyrelsen vil dog forsøge at informerer løbende om projektets udvikling.