Nyt fra Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

EGF
Ekstraordinær generalforsamling afholdes mandag den 27. november kl. 18.00 på Blågård Skole. Alle andelshavere har modtaget indkaldelse i postkassen.
Tagprojektet:
Som I kan se, er stilladset i Struenseegade ved at blive sat op foran karré 1. Der etableres bro henover gaden. Igen i år vil Curacon julepynte broen. Det bliver spændende at se, hvad de finder på i år!
Kompensation til 4.-5. sale i forbindelse med tagprojektet
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en ny problemstilling omkring varmebidraget for 5. salene. Kort fortalt er anken, at der ikke sker forholdsvis fradrag i varmebidraget for den del af lejligheden som er utilgængeligt under tagprojektet og at man dermed betaler for en ydelse man ikke får.
Isoleret set er dette korrekt og der er ikke adgang til at opkræve varmebidrag for den del af lejligheden som er utilgængeligt under tagprojektet.
Bestyrelsen har indtil videre lænet sig op ad beslutningen på EGF i marts 2015, hvor det blev besluttet at de berørte andelshavere skulle kompenseres forholdsvis for boligbidraget. Der blev dog ikke taget stilling til varmebidraget.
Bestyrelsen har efterfølgende drøftet sagen og besluttet at bibeholde den nuværende praksis med udelukkende at kompensere for boligbidraget.
Begrundelsen herfor er at når man betragter tagprojektet som helhed og inddrager alle de arbejder, både udbedringer og istandsættelser, der bliver lavet på 5 salen så er den nuværende kompensation efter bestyrelsens bedste overbevisning rimelig uden at forfordele nogen af andelshaverne.

Nyt fra ejendomskontoret:

Vaskenøgler
Der er stadig nogle beboere, som ikke har fået aktiveret deres vaskekort. Vær opmærksomme på at man så ikke selv kan komme ind i vaskekælderen, men har brug for hjælp fra én med aktivt vaskekort.

Cykeloprydning
Så er det tid til den årlige cykel- og barnevognsoprydning. Husk at fjerne båndene på jeres cykler, dem med bånd bliver fjernet 6. december.
Vær opmærksomme på, at nøglerne til cykelkældrene er blevet udskiftet, en ny kan købes på ejendomskontoret for 300 kr.

Bioposer.

På ejendomskontoret kan beboere i A/B JoJo afhente de grønne bioposer til bioaffald.

Beboerinitiativer:

Jul og nytår
Årets julearrangement finder sted søndag den 3. december, fra 14.30-17. Der bydes på gløgg, æbleskiver og saft – og vi laver pynt til de fælles juletræer i gårdene.
Kl. 16 tændes træet, og alle børn får en slikpose.

Nytårsaften mødes vi på pladsen (ved juletræet) kl. 13, skåler godt nytår, spiser lidt kransekage og kaster med knaldperler og tænder stjernekastere. Vi håber at se både børn og voksne!

Husk at alle i foreningen er mere end velkomne til at arrangere noget til glæde for alle. Det kunne være en spilleaften, et foredrag, søndagshygge i gården, litteraturklub, skattejagt mm.
Foreningen råder over en aktivitetskonto, som man kan søge om midler fra. Dette gøres ved at skrive en mail til beboerudvalget via sekretariatet, på sekretariat@abjojo.dk

Og til sidst, som altid:

www.abjojo.dk
Tag endelig et kig forbi vores hjemmeside. Her finder du en masse informationer omkring vores forening, om alt fra ladcykeludlån til generalforsamlingsreferat, ejendomskontorets åbningstider mm.