Nyhedsbrev vedr. Stigstrengsprojektet.

Kære beboere.

Bestyrelsen har arbejdet tæt sammen med vores rådgiver for at udarbejde det nødvendige projekt materiale til renoveringsprojektet for udskiftning af vandinstallationer i vores andelsboligforening.

Som et led i det samlede renoveringsprojekt vil der blive udført to prøveopgange for at afdække eventuelle mangler i projektmaterialet eller uforudsete forhold i vores ejendom som kan påvirke både tid og økonomi for renoveringsprojektet. Ved at udføre prøveopgangene bliver projektmaterialet testet i praksis og vi får vigtig viden omkring vores ejendom og feedback fra både beboere og entreprenører som vi kan medbringe i det samlede projekt når det skal udføres på hele ejendommen.

Vi har i starten af året sendt projektmaterialet for de to prøveopgange i udbud til to entreprenører, hvor vi har valgt at indgå samarbejde med den som vi fandt bedst egnet til opgaven. Prøveopgangene påbegyndes i april og forventes afsluttet medio juni 2023.

Erfaringerne fra prøveopgangene vil løbende blive medtaget i projektmaterialet for det samlede projekt. Vi forventer at det samlede projekt vil blive udbudt efter sommerferien og afholdelse af EGF i efteråret 2023. projektet forventes påbegyndt i januar 2024.

Vi vil sørge for at holde jer løbende opdateret på udviklingen af projektet, og vi takker jer for jeres tålmodighed og støtte i denne proces.

Venlig hilsen

vedligeholdelsesudvalget

Jonas, Kirsten og Tom