Nyhedsbrev vedr. Altan.dk

Altan.dk som A/B JoJo har indgået kontrakt med, blev erklæret konkurs i uge 35, hvorfor altanprojektet lige nu afventer det videre forløb. Der har været flere altanfirmaer der har tilbudt at lave projektet færdigt, men der afventes afklaring på situationen i Altan.dk.

Hvis Altan.dk bliver opkøbt af en konkurrent eller en investor, er der en mulighed for, at den nye ejer vil overtage de indgåede aftaler og altanprojektet i A/B JoJo, hvorfor det kan fortsætte hvor det slap.

Da det kun er en uge siden konkursen blev meldt ud i offentligheden, har bestyrelsen valgt at afvente de næste 14 dage, før der træffes en beslutning omkring altanprojektet.

med venlig hilsen Bestyrelsen.