Nyhedsbrev Stigstrengsprojektet april 2024

Grundet udfordringer med at få gravetilladelse til ‘HOFOR som udskifter foreningens vandstik, har vi været nødsaget til at ændre opstarts karré for udskift af vandrør.

Det betyder derfor at Øens VVS vil starte op i Karré 2. (JBG 6, STG 37-55 & HEG 7).

Vi forventer opstart medio/ultimo maj startende i Jesper Brochmands Gade 6. Dette dog med forbehold for at der kan opnås tilladelse til byggeplads fra Københavns Kommune.

Vi har tidligere meldt ud at der vil blive arbejdet på 2 karrer ad gangen, entreprenøren ønsker kun at åbne en karré ad gangen, derfor er der kun opstart i karré 2

Beboerne i karré 2 er inviteret til et informationsmøde som bliver afholdt den 2. maj 2024 i kulturlejligheden. Vi opfordrer alle som bor i karré 2 til at deltage i mødet.

Der arbejdes på den endelige tidsplan som vil blive sendt ud når den er klar, forventeligt i starten af maj. Cirka tidspunkt for udførelse i ens opgang vil fremgå af tidsplanen og beboere vil blive varslet to uger før opstart i jeres lejligheder.

Til orientering har vi fået udskiftet vandstik på Hans Tavsens Gade, Hans Egedes Gade 7 og Jesper Brochmands Gade 3 og 4

Vi mangler at få skiftet vandstik i Jesper Brochmands Gade 5 og 6 samt Skyttegade 8.

Med venlig Hilsen

Ejendomskontoret