Nyhedsbrev september 2021.

JoJo Nyhedsbrev september 2021

 Ladcykler

Foreningens gamle ladcykler er blevet solgt internt, og de to nye cykler er taget i brug.

Alle andelshavere kan tilmelde sig ordningen, og låne ladcykel via formularen på hjemmesiden.

Altankasser

Så er der endelig kommet altankasser på kontoret igen i alle størrelser. Se info om størrelser og priser på hjemmesiden.

OGF

Husk at der er OGF den 11. oktober i Nørrebrohallen. Har du forslag til generalforsamlingen, kan du allerede nu indsende det til sekretariat@abjojo.dk

Halloween

I år er det atter muligt at afholde Halloween i foreningen, dog i en Coronavenlig udgave.

Er der nogle, som vil hjælpe Camille med at stå for arrangementet, så det atter kan glæde børn og barnlige sjæle, så kontakt sekretariatet. Umiddelbart vil datoen være 7/11, men det beslutter Halloween-gruppen i fællesskab.

Varme

Der er kommet varme i radiatorerne. Husk at udlufte radiatorventilerne.

JoJos bygninger 100 år

I 1920-1921 stod vores bygninger funklede nye, hvilket betyder, at de nu er blevet hele 100 år.

Corona satte en stopper for festivitas, men mon ikke at det bliver muligt i 2022 at markere 100-året? Derfor vil kulturudvalget gerne have nedsat et 100-års udvalg, som skal stå for markeringen. Vil du være med, så meld dig hos sekretariatet.

Arrangementer i JoJo

Husk at alle beboere kan tage initiativ til fællesarrangementer i JoJo, og få det støttet økonomisk via aktivitetspuljen, gennem beboerudvalget. En forudsætning for dette er, at arrangementet er for en bred skare af beboere. Det kan både være børnearrangementer, voksenarrangementer og for alle. Har du lyst til at afholde noget, kan du evt. søge ligesindede i beboergruppen på Facebook.